mandag 24. juli 2006

Hvitkinngåsmerking ved Østensjøvannet

Etter at Morten hadde vurdert mengden hvitkinngjess på forskjellige lokaliteter endte det tilslutt opp med Østensjøvannet hvor det dagen før hadde gått rundt 160 gjess.
Til å begynne med så det litt skummelt ut ettersom flokken gikk på vannet, men ved hjelp av litt lokking med brød kom de opp på land igjen.
Vi fikk tilslutt opp rusa og da en passende del av flokken var på land ble de ledet enkelt inn i rusa - kun en av flokken unnslapp.
Etter at flokken ble merket klarte vi også å lede en liten kanadagåsfamilie inn i rusa - en voksen gås ble merket, men de tre ungene var allerede merket av noen andre.

Her settes ledegarnet opp - fangstrommet bakerst i bildet. (C) JRP


Hele sveipet av hvitkinngjess - hele 61 stk som nyter tærne til Carsten. (C) JRP


Ekte teamwork må til - en plukker og holder fugl, en merker og en holder
orden på ringer og skriver fortløpende. (C) JRP


Silje forteller hemmeligheter til gjessene. (C) CL


Johnny var en av en av de som var inne i rusa og plukket fugl til merkerne. Silje passer på at ingen gjess slipper ut. (C) JRP

This is NOT a happy camper! Men pen er den. (C) JRP


Frode er klar med enda en gås mens Morten fotograferer. (C) CLMERKERESULTAT
Hvitkinngås 61
Kanadagås 1