Fuglekasser

I dagens skoger er gamle trær med naturlige hull en sjeldenhet. Fuglekasser gir derfor en mulighet for hullrugerne til å etablere seg. De trenger ikke være fine for fuglene sin skyld, men bør være solide og beskytte mot sol og regn. Målene under er veiledende.

Alle kassene som omtales her har vi prøvd, men noen få arter har vi til gode. Noen eksperimentelle kasser er til utprøving og hvis de blir vellykkede, blir det presentert her. Ideer til de fleste mål og tegninger er opprinnelig hentet fra andre og tilpasset etter våre erfaringer.

Velg i fanemenyen over for å se kasser for ulike arter, og de på samme størrelse.


Meiseholk

Handleliste

Arter Plankestørrelse Antall
Blåmeis
Svarthvit fluesnapper
Rødstjert
Svartmeis
Løvmeis
Granmeis
Lappmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Pilfink
1510mm x 150mm x 20mm 
Stær
Vendehals
Gråspurv
2010mm x 170mm x 20mm 
Perleugle
Skogdue
Haukugle
2460mm x 200mm x 20mm 
Kattugle
Kvinand
Laksand
Kaie
3270mm x 300mm x 20mm 
Linerle
820mm x 130mm x 20mm
+
500mm x 200mm x 20mm
 
Grå fluesnapper
910mm x 130mm x 10mm 
Tårnfalk
1310mm x 300mm x 20mm
+
390mm x 400mm x 20mm
 
Fossekall
Vintererle
1140mm x 220mm x 20mm 
Trekryper
730mm x 100mm x 10mm 
Tårnseiler
1020mm x 140mm x 20mm
+
700mm x 200mm x 20mm
 

Konstruksjonstips

Det er mange måter å snekre sammen en fuglekasse på. Planker og trestammer som kan hules ut er de vanligste materialene. Her konsentrerer vi oss hovedsaklig på plank. Kassene bør være så solide som mulig så de ikke faller ned eller råtner opp.

Materiale

I nesten alle målene vi bruker her er en bordtykkelse på 20 mm angitt. Det sikrer en solid konstruksjon og er lett å jobbe med. Det er også vanlig å bruke tynnere bord på de mindre kassene. Bruker du en tykkelse på 10 mm istedenfor 20 mm, må du regne 20 mm ekstra på lengden av bunnplaten. Samtidig kan plankebredden reduseres og likevel opprettholder man innvendig størrelse.

Spiker eller skruer

Begge deler fungerer. Skruer er mer solid og det er lurt å borre hull først for å unngå sprekkdannelser. Limes kassen i tillegg med trelim, holder den i mange år.

Ventilasjon

Hvis plankene er rette og nøyaktig saget, blir kassene mer solide. De blir også veldig tette. Det er bra at de er så tette at regnvann ikke slipper inn, men det er også viktig at de har litt ventilasjon. Borr noen hull (inntil 10 mm) i bunnen av kassen.

Tak

Takbordet kan godt være bredere enn angitte mål. Maling holder lenge som regnbeskyttelse, men takpapp øker levetiden på kassen betraktlig.

Du kan godt bruke tetningslister mellom lokk og kasse for å holde regnvann ute av kassen. Det holder å bruke dette bak og på siden. Da blir det litt lufting foran.

Taket kan festes på flere måter. Hengsler og haspe gjør det enkelt å åpne/lukke lokket for inspeksjon og rengjøring. Det billigste og enkleste er å feste en kloss under lokket som passer inni kassa. Denne løsningen er mer enn god nok, men krever gjerne at du legger en stein eller lignene oppå for å hindre det i å ramle av. Siden treverk trutner må den innvendige klossen ikke sitte for tett mot kassen. Eller så kan ståltråd også brukes.

Et alternativ er også å ha et fastskrudd tak, men med en inspeksjonsluke på siden. En løsning der hele fronten vippes ut bør unngås. Det gir en mindre solid kasse og det gir større risiko hvis man skal sjekke kassen under hekking. Og så har de en tendens til å trutne og bli vanskelige å åpne.

Skråtak

Noen tegninger viser skråtak. Det gjør at vann renner lett av, men det går fint med flatt tak også.

På kasser med skråtak kuttes front- og bakstykket skrått. Merk at målene da angir totallengde på frontstykket mens på bakstykket blir det mål + "skråstykke".

På alle skissene med skråtak er hellingsgraden ca 10 grader.

Bunn

Bunnen plasseres innvendig ca en centimeter ovenfor nederste del av kassen. Det hindrer fuktighet fra sidene å trenge inn.

Hull

Hullet trenger ikke være rundt eller pent, men det er absolutt enklest å bruke et trebor med riktig diameter. For store hull er en stikksag greit å bruke.

Flaggspetten er flink til å hakke seg inn i kasser for å spise ungene. Det er veldig viktig å forsterke hullet så den ikke klarer dette. Enten ved å bruke en metallplate eller å spikre pappstift med stort hode rundt hullet.

Opphenging

Kasser henges oftest opp i trær og da er nylon- eller ståltråd greit å bruke. Sett noen pinner innenfor tråden så den ikke skader treet. Det er også mulig å skru rett i treet, men da bør det være ditt tre :) Trær vokser fort og tråden rundt stammen må løsnes av og til. Hvis ikke vil kassen sprekke. Trær vokser i ulik hastighet så sjekk hvert år når du renser kassene.

Tråden kan for eksempel festes i kassen med øyeskruer på siden av bakplaten.

Det er også lurt å feste et par klosser øverst på baksiden av kassen. Det gir bedre stabilitet, og gjør det lettere å åpne lokket. Og så samler det seg ikke så mye fuktighet der.

Hvis lokket er hengslet må du sjekke at du kommer til på motsatt side, der lokket åpnes.

Maling

Maling/beis øker levetiden til kassen. Bruk et strøk med vanlig maling eller beis beregnet på utebruk. Ikke mal inni.

Vedlikehold

En godt konstruert kasse kan holde i mange år. Mange fugler bygger nytt reir hvert år og da blir det fort fullt og kassen ubrukelig. Og hvis reiret er for høyt oppe er det lett for en flaggspett eller nøtteskrike å nappe ut ungene. I tillegg overlever fuglelopper lettere hvis reiret ligger igjen fra året før. Derfor skal kassene tømmes for reirmateriale hvert år.

Plassering

Varierer fra art til art. Det viktigste er at kassen ikke henger utsatt for mye sollys. Det blir fort for varmt.

Har du mange kasser er det lurt å samle dem i grupper, eller langs en rute du liker å gå. Er de for spredt blir det fort for mye tiltak å sjekke alle hvert år.

Avstanden mellom meisekasser bør være minst 30 meter. Kasser beregnet på ulike arter kan stå med kortere avstand i mellom. For eksempel kan en stærkasse og meisekasse stå ganske nær hverandre. Det kan til og med være lurt å ha en meisekasse ganske nær en stærkasse for å unngå at sistnevnte okkuperes av en kjøttmeis. Er kassene adskilt av f.eks. et hus, kan de også stå ganske nær hverandre. Kattuglekasser kan settes med 1 kilometers avstand. Se forøvrig beskrivelsen for ulike kasser.

Meisekasse

Meisekasse

Arter som kan bruke denne kassestørrelsen:

ArtHullBeskrivelse
Svarthvit fluesnapper ø 30Henges 2-3 m over bakken. God avstand til neste sv/hv fluesnapperkasse. Kommer sent om våren. Du kan evt. sette en propp i hullet til fluesnapperen kommer, hvis du ønsker å reservere kassen.
Rødstjert ø 40-50Bør plasseres 3 meter over bakken.
Svartmeis ø 27Henges 1-2 m over bakken. Gjerne i tett granskog.
Granmeis ø 28Henges 1.5-2 m over bakken. Vrien å få i kasse. Du kan prøve å fylle kassen helt med flis før bruk.
Løvmeis ø 27Henges 1.5-2 m over bakken. Foretrekker edelløvskog.
Blåmeis ø 28Henges 1.5-2 m over bakken. De bruker gjerne kasser med hulldiameter på 27-32mm.
Kjøttmeis ø 32Henges 1.5-2 m over bakken.
Spettmeis ø 32Henges 2-5 m over bakken. Spettmeisene murer igjen for store hull, så de passer akkurat.
Pilfink ø 32Henges 4-6 m over bakken. Gjerne på husvegg.

Skisse

Meisekasse tegning

Mål

1510mm x 150mm x 20mm
BaksideFrontSide1Side2BunnTopp150
300275300275110250

Stærkasse

Stærkasse

Arter som kan bruke denne kassestørrelsen:

ArtHullBeskrivelse
Stær ø 50Henges 2-5 meter over bakken. Plasseres gjerne høyt på husvegg eller i tre. Kan være flere kasser i nærheten av hverandre. Hull på 45mm er også vanlig størrelse.
Vendehalsø 40Henges 2-3 meter over bakken. Vendehalsen bygger ikke reir så det må være litt flis eller lignende i bunn av kassen.
Gråspurv ø 40Henges mer enn 3 meter over bakken.
Spurveugle ø 50Spurveugla liker at inngangshullet er langt. Frontplaten bør derfor være 60-70 mm tykk.

Skisse

Stærkasse tegning

Mål

2010mm x 170mm x 20mm
BaksideFrontSide1Side2BunnTopp170
400370400370130340

Perleuglekasse

Perleuglekasse

Arter som kan bruke denne kassestørrelsen:

ArtHullBeskrivelse
Haukugle ø 85 Fores med grov flis eller lignende i bunn av kassen.
Skogdue ø 85 Fores med grov flis eller lignende i bunn av kassen.
Perleugle ø 120Henges 3-5 meter over bakken. Fores med grov flis eller lignende i bunn av kassen. Kan ha hulldiameter på ned til 85mm. 120mm gir også mulighet for kvinand og kattugle.

Skisse

Perleuglekasse tegning

Mål

2460mm x 200mm x 20mm
BaksideFrontSide1Side2BunnTopp200
500465500465160370

Kattuglekasse

Kattuglekasse

Arter som kan bruke denne kassestørrelsen:

ArtHullBeskrivelse
Kattugle ø 125Henges 4-5 meter over bakken. Fores med grov flis eller lignende i bunn av kassen. Jeg har brukt hull på 150 mm, men med mindre hull kan flere andre arter ta kassen i bruk. Kattugler har vanligvis et territorium på ca 1 kvadratkilometer. Det betyr at kassene bør plasseres med 1 kilometer avstand mellom hver. På den annen side okkuperes kassene ofte av ekorn eller ender og da er det en fordel å ha flere kasser innenfor et territorium.
Kvinand ø 125Henges 3-7 meter over bakken. Fores med grov flis eller lignende i bunn av kassen. Andekassene kan ha en avstand på 50-100 meter fra hverandre og 25-50 meter fra vannet.
Laksand ø 180Fores med grov flis eller lignende i bunn av kassen. Andekassene kan ha en avstand på 50-100 meter fra hverandre og 25-50 meter fra vannet.
Kaie ø 150Kaie hekker gjerne i kolonier så de kassene kan henge ganske tett.

Skisse

Kattuglekasse tegning

Kasser av dene type lages oftest av bord med bredde på 150 mm som legges ved siden av hverandre for å få 300 mm. Da er det viktig å bruke tverrgående lister for å feste disse godt sammen. Limte plater må forsterkes på samme måte. Det går antagelig an å bruke vanntette spon/finerplater, men vi har ikke prøvd dette.

Mål

3270mm x 300mm x 20mm
BaksideFrontSide1Side2BunnTopp300
650600650600260510

Gråfluesnapperkasse

Gråfluesnapperkasse

Mål

910mm x 130mm x 10mm
BaksideFrontSide gråflueBunnTopp130
25050300110200

Linerlekasse

Denne kassen har vi prøvd, men foreløbig uten resultat.

Skisse

Linerlekasse tegning

Mål

820mm x 130mm x 20mm   +   500mm x 200mm x 20mm

BaksideFrontSide1Side2130
250250160160


BunnTopp200
250250

Tårnfalkkasse

Tårnfalkkasse

Arter som kan bruke denne kassestørrelsen:

ArtHullBeskrivelse
TårnfalkØvre del av fronten åpenHenges høyt i frittstående tre ved en eng/slette eller på låvevegg, kirketårn og lignende. Et lag med halm eller flis kan brukes til å fore kassen.

Skisse

Tårnfalkkasse tegning
For å få et tak som stikker ut foran, kan man for eksempel bruke to planker med bredde på 200 mm (eller tre på 130 mm) og feste de ved siden av hverandre på tvers av kassen. Takpapp er påkrevet.

Mål

1310mm x 300mm x 20mm   +   390mm x 400mm x 20mm

BaksideFrontSide1Side2Bunn300
300150300300260


Topp400
390

Tårnseiler

Tårnseilerkasse
Her har kassen blitt okkupert av pilfink. Ønsker du å reservere kassen til tårnseiler, kan hullet tettes til den ankommer. I Oslo-området dukker den normalt opp medio mai. Det kan ta litt tid før de oppdager kassen, men når de først har begynt å hekke et sted, kan de fortsette i mange år.
ArtHullBeskrivelse
Tårnseiler60x40Henges oppunder takskjegg eller lignende. Kan være flere kasser i nærheten av hverandre. Rundt hull på 50 mm er også vanlig størrelse. Legg litt flis i bunnen eller lag en reirgrop. Tårnseileren bygger ikke reir selv.

Skisse

Tårnseilerkasse tegning

Mål

1020mm x 140mm x 20mm   +   700mm x 200mm x 20mm

BaksideFrontSide1Side2140
350350160160


BunnTopp200
350350

Alternativ

Tårnseilerkasse tegning
Flere par tårnseilere hekker gjerne under samme takskjegg. Du kan for eksempel lage en dobbel kasse (innvendig adskilt) og henge opp hver dobbeltkasse med ca to meters avstand.

Fossekall

Fossekallkasse
Fossekallungene på bildet skal til å bli ringmerket.

Skisse

Fossekallkasse tegning
Denne kassen er beregnet til å feste under en bro eller lignende som beskytter mot regn. Plasseres den utsatt for regn må toppen dekkes med takpapp ellers vil vann kunne trenge inn.

Innvendig mål blir 200x200x200 mm. Siden planken er 220 mm bred, må den lille kanten foran kuttes 20 mm. Biten til overs festes på baksiden. Med denne tegningen vil en bit på 20x20 mm mangle her.

Mål

1140mm x 220mm x 20mm
BaksideFrontSide1Side2BunnTopp220
20020240220220240

Trekryper

Trekryperkasse
Legg merke til takpappen som er splittet opp i buen som vender inn mot trestammen.

Skisse

Trekryperkasse byggetegning
Kassen består av to plankebiter skrudd sammen i ca 90 grader med en liten halvmåneformet dings som tak og bunn. Taket festes oppå, mens bunnen skal være inni.

Mål

730mm x 130mm x 10mm
Side1Side2Bunn130
300300130

Flaggermus

En av Carsten 'Batman' Lomes kasser
Flaggermuskasser kommer i løpet av året. I mellomtiden se Norsk Zoologisk Forenings flaggermusgruppe.

Lenker

Alle som driver litt med fuglekasser gjør sine egne erfaringer. Det som virker i et område gjør kanskje ikke det i andre. Og motsatt. Det kan være lurt å lære av ulike erfaringer og kanskje eksperimentere litt. Her er noen lenker til andre sider om fuglekasser.

Blogginnlegg om fuglekasser
BTO - Mange typer kunstig reir
Kassearter i Hordaland
Miljølære
Kunstige dvergfalkreir i Trysil
Spør en ornitolog - mange tips

Fuglekasser til salgs

Natur og Fritid
Schwegler