fredag 9. oktober 2015

Gulbryn

Gulbrynsanger har etterhvert blitt en vanlig art på trekk i Norge med over 4000 registreringer i Artskart. Akershus har kun én observasjon i Ski 2001. Artskart er ikke helt oppdatert og Artsobservasjoner.no viser at det er to observasjoner til fra i år, henholdsvis i Nes og Skedsmo. I tillegg viser ringmerkingsbasen for OARG ett individ merket i Oppegård 2001. I Oslo er det merket to stykker i henholdsvis 2009 og 1013 og så er det en ny observasjon i år. Så totalt 6 observasjoner i OA hvorav 3 er ringmerket.


Jeg har over flere år spilt timesvis med lokkelyder for å få den i nettet. Både på Fornebu og Hjerkinn uten hell. I år har jeg forsøkt litt i Enebakk, men det var først da jeg flyttet nettet til foringsplassen og droppet spilleren den satt. Mellom to bjørkefinker.

Gulbrynsanger hekker i den sibirske taigaen fra Stillehavskysten til Uralfjellene samt nordøst i Europa. Mer om arten i en NOF-artikkel fra 2013.

Lenger sør er de også innom: http://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1399