lørdag 19. januar 2008

Andefuglmerking


Ett av Eurings fokus områder i 2008 er vannfugl som oppholder seg i menneskers nærhet slik som ender, gjess og svaner. Per Kristian Slagsvold og Carsten Lome er to som har tatt tak i dette. Under følger referat fra en av deres turer på nyåret.

Lørdag 19. januar tok Per Kristian Slagsvold og undertegnede en runde i byen etter ender. Startet i Frognerparken før alle turistene. Om det er den milde vinteren eller tidligere fangst som gjorde fuglene litt skvetne vites ikke, men fangsten var mager.

På Kadettangen ville ikke endene på land og ved Engervannet holdt de seg på kjedelige fire meters avstad. Vi ruslet inn i sentrum, til der elvane møtast. Her var heller ikke endene samarbeidsvillige, men vi fikk tak i et knippe duer.
Da spurvehauken hadde skremt disse opp på vaglene sine igjen, tok vi turen utover langs fjorden. Stoppet først ved Holmen Fjordhotell hvor vi leste av en enslig svane. Videre til Hvalstrand Bad der endene gikk på vannet da vi nærmet oss. Siste stopp ble Vollen. Her kom endene tassende, men var tydelig litt brødleie så vi fikk bare satt ring på en av dem.

Alt i alt ble det en hyggelig dag med svært variert fangstsuksess. Merkelig hvor forskjellig de oppfører seg?
Ikke helt overraskende var alle disse, unntagen en av svanene, merket av vår egen gruppe. De fleste de siste årene, unntagen den en byduen. Den er merket av PK i Frognerparken 4. november 1998. Dette lukter norsk aldersrekord!

Carsten

Oppsummert gav dette:
22 merkede stokkender + 3 kontroller
18 merkede byduer + 2 kontroller
2 kontrollerte knoppsvaner