mandag 29. september 2014

Skogdue og stær

2014 ser ut til å ha vært et brukbart år for skogduehekking i Osloområdet. Ihvertfall hvis kassene på Fornebu og Bygdø er en indikasjon. Carsten fikk for første gang hekking i to av tre kasser på Bygdø. På Fornebu har jeg hatt to kasser i noen år og de har vært i bruk hvert år, men antagelig ikke begge hvert år. I tillegg er det en gammel skogduekasse som også har vært i bruk.

I vår var det skogduesang på litt flere steder på Fornebu enn vanlig. Litt sent fikk jeg hengt opp to kasser til i et nytt område. Et skogduepar sang utenfor, men jeg fikk ikke sjekket om det ble noe resultat. Like ved hekket de i en kattuglekasse. Dessverre mislykket da en eller begge foreldrene antagelig har blitt predatert. Utover dette var det hekking i tre skogduekasser og i en tårnfalkkasse.

For meg ser det ut som det er litt trangt om plassene. Jeg har tatt hintet satt og opp to kasser til som er klare til bruk for neste sesong. En gammel foringsautomat som ikke lenger var i bruk ble delt i to og brukt til dette. De to gamle kassene ble også tømt. Det var på tide. Årets unger har ligget høyere enn hullet. 15 cm med en kompostert blanding av duemøkk, egg, kvist, flis og noen fluelarver var greit å få tømt ut. De bygger tydeligvis et slags kvistreir i kassen. Jeg har hatt et tynt lag med flis i bunn for sikkerhets skyld. Det skader uansett ikke. Det er plass til fler og kanskje får jeg snekret noen i løpet av vinteren.

En mild vinter har nok vært medvirkende til flere hekkende skogduer i år, men jeg liker å tro at det hjelper med noen kasser også. Tilsvarende har det vært for stæren på Lilløya. Etter hvert som vi fikk satt opp flere kasser, ble de fylt opp av stærfamilier. I år er det 20 kasser mot 9 i fjor. Halvparten ble tatt i bruk. Vi satt opp 11 nye kasser i vår. Også her litt sent. Det kan virke som enkelte fuglearter har lettere for å velge en kasse hvis den har hengt en sesong. Kanksje det er lettere å bestemme seg hvis de inspiserer kassene på sensommeren? Kasser alene er ikke nok. Noen år med husdyrbeiting på Lilløya produserer mye stærmat.

Når jeg skriver dette ser jeg jo at det hadde vært fint å vært litt systematisk i registrering av kasser og bruk. Her er et overslag for Fornebu etter hukommelsen. Stærkasser er kun på Lilløya, mens skogduekasser er flere steder på Fornebu.

Stær og skogdue
20063 stærkasser. 2 i bruk + en i naturlig hull
1 skogduekasse antagelig i bruk.
20116 stærkasser. Alle i bruk + den i hullet
3 skogduekasser. 2-3 i bruk
201420 stærkasser. 10 i bruk + den i hullet
3 skogduekasser. 3 i bruk + to i andre typer kasser

Så er det alltid like spennende å se hva neste år gir. Nå er 7 skogduekasser og 20 stærkasser klare til innflytting. Fint om alle blir fylt opp, men så lenge det ikke blir færre enn før er jeg fornøyd.

Skulle noen fler ha lyst til å prøve seg på fuglekasser til skodue, har jeg sakset dette fra vår
fuglekasseside.

Skisse

Perleuglekasse tegning

Mål

2460mm x 200mm x 20mm
Hull 85mm
BaksideFrontSide1Side2BunnTopp200
500465500465160370

onsdag 17. september 2014

Storøyastunt 2014

Ny høst og nytt stunt på Storøya. De tradisjonelt beste nettoppsettene kom på plass i rekordfart fredag ettermiddag. Litt slapt oppmøte, så noe videre nytt og kreativt ble det dessverre ikke. Det vises også i fangsttallene. Flere jordhauger enn urterik brakkmark gjorde at vi ikke merket en eneste piplerke. Vi merket for eksempel 70 heipip i fjor, men da var det også fler på farten.


Årets vinner; munk.


En sikker gjest i nettene; rødstrupe.
 
 
En krydderart; blåstrupe.
 
 
Det er høst når man får mer gransanger enn løvsanger.
 
 
Med håp om å få tak i noen av de artene som ser nettet alt for godt ble det gjort forsøk med små klappfeller ladet med maggot. Det virket ikke på linerle, men fint på busk og steinskvett.
 
 
 
 
 
 
 
Med ikke alt for mye fugl, og i nydelig sommervær, ble dette i år også et veldig sosialt og hyggelig arrangement.
 
 


 
 
 
Lørdag kveld ble nettene på Lilløplassen også luftet litt.
  Det måtte denne spurvehauken benytte seg av.

 
Litt ekstra ble det der søndag også når Johnny holdt huset åpent for publikum. De merkingene kommer i tillegg til tabellen under.Storøya 13. - 14. september
Gjerdesmett1
Jernspurv20
Rødstrupe12
Blåstrupe1
Buskskvett1
Steinskvett6
Svarttrost1
Rødvingetrost4
Myrsanger1
Rørsanger3
Hagesanger1
Munk68
Gransanger4
Blåmeis11
Kjøttmeis9
Bokfink2
Bjørkefink7
Grønnfink1
Grønnsisik10
Brunsisik2
Sivspurv10
Sum175 Tusen takk til alle som stilte opp, til Inger Johanne og Johnny for bilder og til John Martin for å holde orden i ringer og virvarret av merkinger og tabeller.
De av dere som ikke kom innom gikk glipp av noe hyggelig. Vi satser vel minst like hardt om et år igjen?
Det ble ikke bare drukket kaffe. Det ble fuglet litt seriøst også!