tirsdag 16. januar 2018

Nytt år

Nå er det lenge siden det var liv her, men ringmerkinga har gått sin gang. I fjor satset jeg mer på Fornebu enn Øyeren, spesielt vinter/vår da Øyeren-hytta var kald og uten strøm. Ved Øyeren ble det bare ca. 300 fugler som fikk ring av meg, men Christoffer har også satt i gang med litt merking. Når jeg først merket ved Fornebu, var det første målet å merke mer enn året før, og da det så ut til å bli nådd tidlig, satte jeg 700 som mål. Det holdt akkurat, med litt hjelp av Ingunn og Johnny kom vi opp i 705, et antall som er det største på 5 år. Alt går altså på innsats.

En av denne arten var årets første ved Fornebu

ÅRETS START
Søndag 14. var været og føret bra nok til litt ringmerking, men med lite fugl i området, kanskje p.g.a. lite mat de siste dagene, og en spurvehauk på jakt, ble det merket 4 fugler og 6 kontrollert. Årets første ble en voksen skjære.
Merket en av hver av blåmeis, pilfink, gråsisik og altså skjære.
De fleste kontrollene var ikke kontrollert siden 2016 tross fjorårets satsing.