søndag 25. februar 2007

Mer sisikmerking på Lilløyplassen

Gråsisikene - Carduelis flammea flammea - dominerer på Fornebu denne vinteren. Sisikene er ett vanskelig kompleks med flere underarter og flere fargevarianter. Brunsisik er skilt ut som egen art selv om mange mener den er en fargvariant av gråsisik.
Her er "vanlig" gråsisik - den lyse grå varianten - sommerstid er brunsisik mer vanlig i Bærum. (C) JRP

20. Februar: Det lille snøfallet i natt inspirerte til en liten ringmerkings - offensiv idag. Masse fugl på forplassen og iløpet av dagen passerte vi 1000 ringmerkede fugl til nå i 2007. Hele 132 fugl ble det i dag - av disse var 83 gråsisiker og 37 bjørkefink. 9 sidensvans var også nede på forplassen og spiste druer, men gikk dessverre ikke i nettene.

24. Februar: Bra med liv idag også, men mindre bjørkefink. 171 fugl ble merket idag - av dette var 150 gråsisiker. En spurvehauk hann og en hunn var også innom nettene, men ble ikke sittende lenge nok til at vi fikk tak i de. Det blir også merking imorgen!

25. Februar: Litt mindre fugl idag, mer vind og mer snø. Tross dette fikk vi litt fugl i nettene idag også. 61 fugl fikk ring - 52 gråsisiker og 9 bjørkefink. Mange kontroller av fugler merket av oss tidligere ble også sjekket. Også idag svinset en hønsehauk og en spurvehauk rundt forplassen.