søndag 13. august 2006

Bilder fra nettfangst Storøykilen 04-13.08.06 - Del 1

Merkingen denne uken har båret preg av at trekket ikke har kommet skikkelig igang. Enkelte morsomme arter har det blitt likevel!

En trekryper får gjennomgå en liten fotoseanse. (C) Carsten Lome


Motivet... (C) John Martin Mjelde
En andpusten Johnny etter at en fasankylling gikk i nettet. (C) Carsten Lome

En av Fornebus karakterarter - tornsanger (C) John Martin Mjelde

Måling av vitale mål på rørsanger - Anders venter på tur... (C) Carsten Lome

Bilder fra nettfangst Storøykilen 04-13.08.06 - Del 2

En litt betuttet dvergspett! (C) JRP

Finders - keepers, Carsten merker dvergspetten (C) JRP

To utgaver av phylloscopus slekten - bøksanger (t.v.) og løvsanger (t.h) (C) JRP

Med hardtbitende arter som tornskate hjelper det med litt assistanse (C) JRP 


Tilslutt en ekstremt slitt sivspurv. Denne 2k+ hannen må enten ha hoppet over en myting, eller opplevd dårlig næringstilgang under fjærveksten (dvs. dårlig fjærkvalitet) for at fjærene skal skal ende opp så slitt som dette. Legg merke til hvor svart fuglen virker. Mer om dette på Geirs kurs 09 september. (C) JRP

mandag 24. juli 2006

Hvitkinngåsmerking ved Østensjøvannet

Etter at Morten hadde vurdert mengden hvitkinngjess på forskjellige lokaliteter endte det tilslutt opp med Østensjøvannet hvor det dagen før hadde gått rundt 160 gjess.
Til å begynne med så det litt skummelt ut ettersom flokken gikk på vannet, men ved hjelp av litt lokking med brød kom de opp på land igjen.
Vi fikk tilslutt opp rusa og da en passende del av flokken var på land ble de ledet enkelt inn i rusa - kun en av flokken unnslapp.
Etter at flokken ble merket klarte vi også å lede en liten kanadagåsfamilie inn i rusa - en voksen gås ble merket, men de tre ungene var allerede merket av noen andre.

Her settes ledegarnet opp - fangstrommet bakerst i bildet. (C) JRP


Hele sveipet av hvitkinngjess - hele 61 stk som nyter tærne til Carsten. (C) JRP


Ekte teamwork må til - en plukker og holder fugl, en merker og en holder
orden på ringer og skriver fortløpende. (C) JRP


Silje forteller hemmeligheter til gjessene. (C) CL


Johnny var en av en av de som var inne i rusa og plukket fugl til merkerne. Silje passer på at ingen gjess slipper ut. (C) JRP

This is NOT a happy camper! Men pen er den. (C) JRP


Frode er klar med enda en gås mens Morten fotograferer. (C) CLMERKERESULTAT
Hvitkinngås 61
Kanadagås 1

mandag 26. juni 2006

Måkemerking Ytre Vassholmen og Alv

Referat : Turen startet fra Strømstangen, Snarøya 17.30 og først ute var Ytre Vassholen. Der klarte Tommy å få ett kutt som trolig måtte syes. Etter merkingen der ble de som hadde merket mye satt iland til fordel for de med mindre merkinger - disse ble da med videre til sjøfuglrreservatet Alv. Like ved ble Badeskjær sjekket, men der var hele hettemåkekolonien forlatt. Til sist ble turen lagt ut til Møkkalassene hvor kun noen få fugl merket. Avsluttet kl 21.00.
Samling ved bygningen på Vassholmen (C) LEJ

Vakre sommerfarger - tjeldegg (C) LEJ

Mentoren demonstrerer måkefangst (C) LEJ

Anne Karen klar for å merke (C) LEJ

Også her ble det samlet dna fra merkede måker (C) LEJ

To dorske fiskemåkeunger (C) LEJ

Gunnhild tar dna fra enda en sildemåke (C) LEJ

Deltagere : Geir Andersen, Pål Martin Eid, Gry Anett Lien, Lars Erik Johannessen, Gunnhild Martinsen, Trond Høvde, Tommy Wernberg, Anne Karen Darrud, Anders Fuglesang

Resultat
Hettemåke 2
Sildemåke 20
Gråmåke 94
Svartbak 8
Sum124

søndag 25. juni 2006

Måkemerking Nordre og Søndre Sundbyholmen, Høvikskjæra

Turreferat : Båtene kjørte fra Oslo og Bærum for å møte de som kjørte biler til Båtstø, Røyken ca kl. 13.15. Før vi la ut til koloniene gikk Geir igjennom rekkefølgen for merkingene. Først dro vi ut til Søndre Sundbyholmen, den kolonien med mest fugl. Deretter videre til Nordre Sundbyholmen - en litt mer kupert holme - her pratet vi litt om hvordan man beveger seg rundt en koloni for ikke å skremme fugl på vannet. Her fanget Morten en hvitkinngås.
Vi forsøkte deretter å dra ut til Nordøstre Askeskjær, Frogn og Storskjær i Hurum. Like før vi kom så langt ble Geir, Morten og Johnny enige i at der tok vinden for hardt til at det var forsvarlig å gå iland på holmene. Det kunne være fare for at unger som gikk på vannet blåste bort fra holmene. Matpause passet bra da.

Deretter dro vi til tilbake til Høvikskjæra, Røyken som er to mindre holmer knyttet sammen med en grunn strand. Disse holmene rommer fjordens største svartbakkoloni. Her delte vi oss opp i to grupper som tok en holme hver. På den nordre av disse holmene var det flere døde voksne gråmåker, en ærfugl og en tjeld - årsak uvisst. Etter dette dro vi tilbake til Båtstø for å avslutte og summere opp dagen.

Avgang fra Båtstø. (C) JRP

Også på denne turen ble det tatt dna prøver av måkene i forbindelse med ringmerkingen. (C) JRP

Hendene fulle! Her gir Geir ringer til Pål Martin. (C) JRP

Morten strever med en hvitkinngås. (C) JRP

Gunnhild og Trond i full konsentrasjon mens de merker svartbakunger. (C) JRP

Deltagere : Geir Andersen, Morten Bergan, Johnny R. Pedersen, Pål Martin Eid, Gunnhild Martinsen, Anders Fuglesang Carsten Lome, Anders Fuglesang, Trond Høvde og Richard Massay.

Resultat
Hvitkinngås 1
Sildemåke 94
Gråmåke 196
Svartbak 34
Sum325

fredag 23. juni 2006

Nettfangst ved Storøykilen 22 - 23.07.06


Den spede starten på høstens nettfangst på Fornebu ble igangsatt på lørdagen med en forsiktig start med tre nettoppsett. Terje Skibakk hadde ansvaret for merkingen og Johnny fortalte litt om hvordan man tar ut fugl ut av nett. Dette var en del av den praktiske delen av ringmerkingskurset i tillegg til oppstart av høstsesongen.
På ettermiddagen kom Geir og vi gikk igennom nettoppsett mens vi satte opp to nettlenker til - dette i en veldig sterk sommersol. Etter oppsettet satt vi bare på benken ved huset og nøt en flott sommerkveld.
Søndagen var de ivrige oppe allerede kl. seks for å fange fugl og siden det er lite fugl som rører på seg så tidlig ble de forskjellige artene gått igjennom iforhold til bestemmelseskjennetegn, alder osv. I tiden mellom nettrundene ble to nettlenker til satt opp slik at det foreløpig er totalt 13 nett oppe.

John Martin merker en av de heldige fuglene. Å handterere småfugl er noe som krever litt trening og her var det ikke noen problemer. (C) JRP

En varm Terje gjør klar barduner til nettoppsettet. (C) JRP

Carsten lytter ivrig mens Geir forklarer prinsippene ved nettoppsett. (C) JRP

torsdag 22. juni 2006

Måkemerking på Husbergøya

Turreferat : Vi startet fra havnepolitiets brygge i Oslo i ett heller tvilsomt vær med enkelte regnbyger og var litt skeptiske, men vi tok sjansen siden regnet kom i byger. Vel fremme ved Husbergøya gikk Geir over kjennetegn for pullus av grå- og sildemåke og hvordan man opptrer i en måkekoloni. Johnny repeterte hvordan man klemmer sammen store ringer og deltagerne fikk prøve selv.

Før vi kom igang pratet vi med noen politifolk som skulle øve med landing av helikopter på øya - kunne høres begrensene ut, men det skulle vise seg å gå helt fint. Det første vi fikk gjort var å hjelpe Gunhild med å ta blodprøver av noen fiskemåke unger ved ilandstigningsstedet. Fiskemåkeungene på øya var forøvrig for små til å merkes. Deretter demonstrerte Johnny og Geir fangst av voskne hvitkinngjess ved reir - lyktes kun med ett forsøk av tre.

Etter dette beveget vi oss innover kolonien og merkingen kunne starte, kun avbrutt av noen få regnbyger. Vi kunne etterhvert fastslå at det var stor ungedødlighet i denne kolonien - årsaken kunne ikke fastslåes. Ellers sett : 3 par siland, 6 par hvitkinngås, 3 par tjeld, 1 steinskvettpar, 4 par linerle, 1 par tornirisk

Klarggjøring av prøvetaking - Gunhild og Pål Martin. (C) JRP


En liten dråpe blod hentes fra undersiden av vingen. (C) JRP


F.v Geir S. Andersen (øverst), Pål Martin Eid, Gunhild Martinsen og Anders Fuglesang. Her iferd med å håndtere en hvitkinngås. (C) JRP

Gunhild setter ring på en sildemåkeunge. (C) JRP


Deltagere : Geir Andersen, Pål Martin Eid, Gunnhild Martinsen, Johnny Roger Pedersen, Anders Fuglesang.


Merkeresultat :

39 gråmåker,

15 sildemåker,

1 hvitkinngås.