søndag 25. juni 2006

Måkemerking Nordre og Søndre Sundbyholmen, Høvikskjæra

Turreferat : Båtene kjørte fra Oslo og Bærum for å møte de som kjørte biler til Båtstø, Røyken ca kl. 13.15. Før vi la ut til koloniene gikk Geir igjennom rekkefølgen for merkingene. Først dro vi ut til Søndre Sundbyholmen, den kolonien med mest fugl. Deretter videre til Nordre Sundbyholmen - en litt mer kupert holme - her pratet vi litt om hvordan man beveger seg rundt en koloni for ikke å skremme fugl på vannet. Her fanget Morten en hvitkinngås.
Vi forsøkte deretter å dra ut til Nordøstre Askeskjær, Frogn og Storskjær i Hurum. Like før vi kom så langt ble Geir, Morten og Johnny enige i at der tok vinden for hardt til at det var forsvarlig å gå iland på holmene. Det kunne være fare for at unger som gikk på vannet blåste bort fra holmene. Matpause passet bra da.

Deretter dro vi til tilbake til Høvikskjæra, Røyken som er to mindre holmer knyttet sammen med en grunn strand. Disse holmene rommer fjordens største svartbakkoloni. Her delte vi oss opp i to grupper som tok en holme hver. På den nordre av disse holmene var det flere døde voksne gråmåker, en ærfugl og en tjeld - årsak uvisst. Etter dette dro vi tilbake til Båtstø for å avslutte og summere opp dagen.

Avgang fra Båtstø. (C) JRP

Også på denne turen ble det tatt dna prøver av måkene i forbindelse med ringmerkingen. (C) JRP

Hendene fulle! Her gir Geir ringer til Pål Martin. (C) JRP

Morten strever med en hvitkinngås. (C) JRP

Gunnhild og Trond i full konsentrasjon mens de merker svartbakunger. (C) JRP

Deltagere : Geir Andersen, Morten Bergan, Johnny R. Pedersen, Pål Martin Eid, Gunnhild Martinsen, Anders Fuglesang Carsten Lome, Anders Fuglesang, Trond Høvde og Richard Massay.

Resultat
Hvitkinngås 1
Sildemåke 94
Gråmåke 196
Svartbak 34
Sum325

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar