onsdag 23. mai 2007

Kattuglemerking i Maridalen

Flere av gruppas medlemmer har uglekasser rundt omkring i fylket. Denne turen her var med Johnny R. Pedersen og John Martin Mjelde oppe i Maridalen. John Martin har mange kasser i området ikke bare uglekasser.

Målet var å merke pulluser av kattugle, men vi hadde med håv for å prøve å fange noen av voksenfuglene også. Vær oppmerksompå at håvfangst bør skje etter at eggene er klekt og vær oppmerksom på at ugler kan være aggresive ved reiret.

John Martin med en av de voksne kattuglene vi fanget med håv, totalt fikk vi merket to voksne fugler - en av hver farge. (C) JRP

En av de voksne kattuglene var av den røde typen. (C) JRP

Samme fugl sett ovenifra. (C) JRP

Her henter John Martin ned pulluser fra en kasse - dette kullet hadde fire unger. (C) JRP

Kattugle pullus - knapt noen dager gammel - fortsatt med eggtann og lukkede øyne. (C) JRP

Johnny med en eldre unge - denne hadde godt utvokste vingefjær. Den levde nok godt da den var alene i kullet. (C) JRP