søndag 29. mars 2009

B-Lisens kurs på Lilløyplassen naturhus

Helgen 28 og 29 Mars 2009 arrangerte lederne av ringmerkingsgruppa, Carsten Lome og Johnny R. Pedersen, teorikurs for personer som ønsker å lære seg ringmerking. For å drive med ringmerking må man først ha gjennomført en omfattende opplæring som både er teoretisk og praktisk, og man må bestå prøver underveis før man selv kan få tillatelse til å drive merking på egen hånd.

I Norge er det Stavanger museum som organiserer merkerne via ringmerkingsgrupper rundt i fylkene, men lisensene er det Direktoratet for naturforvaltning som godkjenner og skriver ut ettersom ringmerking innbefatter ett unntak fra viltloven.

Denne helgen var det 11 ivrige personer som hadde møtte opp på Lilløyplassen Naturhus på Fornebu for å lære mer om ungemerking av fugl, samt gå igjennom teori og krav for å få en såkalt B-lisens. Dette er første steg for å bli fullbefaren ringmerker og omfatter kun ungemerking - den tillater ikke bruk av feller eller nett for å fange fuglene.

Dagene gikk raskt og deltagerne fikk hodet fylt med mye ny informasjon før det ble gjennomført teorieksamen på søndagen. Underveis ble det også sett på ringmerkingen som ble utført på foringsplass ved huset og bl.a. ble gjenfunn av fugl også opplevd da en nederlandsk svarttrost gikk i nettet.

Utover sommeren og høsten vil det bli arrangert forskjellige aktiviter for å hjelpe deltagerne slik at de får en bred praktisk erfaring før de selv skal i gang med ringmerking.