onsdag 23. mai 2007

Kattuglemerking i Maridalen

Flere av gruppas medlemmer har uglekasser rundt omkring i fylket. Denne turen her var med Johnny R. Pedersen og John Martin Mjelde oppe i Maridalen. John Martin har mange kasser i området ikke bare uglekasser.

Målet var å merke pulluser av kattugle, men vi hadde med håv for å prøve å fange noen av voksenfuglene også. Vær oppmerksompå at håvfangst bør skje etter at eggene er klekt og vær oppmerksom på at ugler kan være aggresive ved reiret.

John Martin med en av de voksne kattuglene vi fanget med håv, totalt fikk vi merket to voksne fugler - en av hver farge. (C) JRP

En av de voksne kattuglene var av den røde typen. (C) JRP

Samme fugl sett ovenifra. (C) JRP

Her henter John Martin ned pulluser fra en kasse - dette kullet hadde fire unger. (C) JRP

Kattugle pullus - knapt noen dager gammel - fortsatt med eggtann og lukkede øyne. (C) JRP

Johnny med en eldre unge - denne hadde godt utvokste vingefjær. Den levde nok godt da den var alene i kullet. (C) JRP

søndag 25. februar 2007

Mer sisikmerking på Lilløyplassen

Gråsisikene - Carduelis flammea flammea - dominerer på Fornebu denne vinteren. Sisikene er ett vanskelig kompleks med flere underarter og flere fargevarianter. Brunsisik er skilt ut som egen art selv om mange mener den er en fargvariant av gråsisik.
Her er "vanlig" gråsisik - den lyse grå varianten - sommerstid er brunsisik mer vanlig i Bærum. (C) JRP

20. Februar: Det lille snøfallet i natt inspirerte til en liten ringmerkings - offensiv idag. Masse fugl på forplassen og iløpet av dagen passerte vi 1000 ringmerkede fugl til nå i 2007. Hele 132 fugl ble det i dag - av disse var 83 gråsisiker og 37 bjørkefink. 9 sidensvans var også nede på forplassen og spiste druer, men gikk dessverre ikke i nettene.

24. Februar: Bra med liv idag også, men mindre bjørkefink. 171 fugl ble merket idag - av dette var 150 gråsisiker. En spurvehauk hann og en hunn var også innom nettene, men ble ikke sittende lenge nok til at vi fikk tak i de. Det blir også merking imorgen!

25. Februar: Litt mindre fugl idag, mer vind og mer snø. Tross dette fikk vi litt fugl i nettene idag også. 61 fugl fikk ring - 52 gråsisiker og 9 bjørkefink. Mange kontroller av fugler merket av oss tidligere ble også sjekket. Også idag svinset en hønsehauk og en spurvehauk rundt forplassen.

søndag 21. januar 2007

Sisikmerking på Lilløyplassen

21. Januar: Flott dag på plassen idag. Også idag var det mye fugl i området. Vi fanget også idag fugl med nett på foringen, men prøvde også en liten ruse for å fange fugl på bakken. Resultatet var bedre enn gårsdagen. Merkeresultatet ble tilslutt hele 368 fugl - 349 gråsisik, 10 brunsisik, 4 grønnsisik, 2 grønnfink, 1 kjøttmeis, 1 blåmeis og 1 spurvehauk fikk ring. Kattugla vår satt også på sitt vante sted og halvsov.

Ett våkent blikk fra en våken småfuglejeger. Denne spurvehauken - Accipiter nisus - gikk i det ene nettet etter ett forsøk på å snappe en sisik på foringsplassen. (C) JRP

20. Januar: Vi hadde egentlig planer om å legge inn ringmerkinger fra 2006 i ringprogrammet idag og bare ha nett opp på foringen og fange innimellom. Men dagens snøfall gjorde at det var mye fugl på foringen så det ble ikke tid til dette. Mye sisiker i området (over 500+) og vi kunne ha merket mye mer om ikke "snøstormen" hadde gjort at fuglene snødde ned i nettene! Hele 310 sisiker fikk ring i tillegg til en bjørkefink og en skjære. Ny runde med fangst imorgen.

En skjære - Pica pica - ute etter brød på forplassen gikk i nettene. (C) JRP