mandag 26. juni 2006

Måkemerking Ytre Vassholmen og Alv

Referat : Turen startet fra Strømstangen, Snarøya 17.30 og først ute var Ytre Vassholen. Der klarte Tommy å få ett kutt som trolig måtte syes. Etter merkingen der ble de som hadde merket mye satt iland til fordel for de med mindre merkinger - disse ble da med videre til sjøfuglrreservatet Alv. Like ved ble Badeskjær sjekket, men der var hele hettemåkekolonien forlatt. Til sist ble turen lagt ut til Møkkalassene hvor kun noen få fugl merket. Avsluttet kl 21.00.
Samling ved bygningen på Vassholmen (C) LEJ

Vakre sommerfarger - tjeldegg (C) LEJ

Mentoren demonstrerer måkefangst (C) LEJ

Anne Karen klar for å merke (C) LEJ

Også her ble det samlet dna fra merkede måker (C) LEJ

To dorske fiskemåkeunger (C) LEJ

Gunnhild tar dna fra enda en sildemåke (C) LEJ

Deltagere : Geir Andersen, Pål Martin Eid, Gry Anett Lien, Lars Erik Johannessen, Gunnhild Martinsen, Trond Høvde, Tommy Wernberg, Anne Karen Darrud, Anders Fuglesang

Resultat
Hettemåke 2
Sildemåke 20
Gråmåke 94
Svartbak 8
Sum124

søndag 25. juni 2006

Måkemerking Nordre og Søndre Sundbyholmen, Høvikskjæra

Turreferat : Båtene kjørte fra Oslo og Bærum for å møte de som kjørte biler til Båtstø, Røyken ca kl. 13.15. Før vi la ut til koloniene gikk Geir igjennom rekkefølgen for merkingene. Først dro vi ut til Søndre Sundbyholmen, den kolonien med mest fugl. Deretter videre til Nordre Sundbyholmen - en litt mer kupert holme - her pratet vi litt om hvordan man beveger seg rundt en koloni for ikke å skremme fugl på vannet. Her fanget Morten en hvitkinngås.
Vi forsøkte deretter å dra ut til Nordøstre Askeskjær, Frogn og Storskjær i Hurum. Like før vi kom så langt ble Geir, Morten og Johnny enige i at der tok vinden for hardt til at det var forsvarlig å gå iland på holmene. Det kunne være fare for at unger som gikk på vannet blåste bort fra holmene. Matpause passet bra da.

Deretter dro vi til tilbake til Høvikskjæra, Røyken som er to mindre holmer knyttet sammen med en grunn strand. Disse holmene rommer fjordens største svartbakkoloni. Her delte vi oss opp i to grupper som tok en holme hver. På den nordre av disse holmene var det flere døde voksne gråmåker, en ærfugl og en tjeld - årsak uvisst. Etter dette dro vi tilbake til Båtstø for å avslutte og summere opp dagen.

Avgang fra Båtstø. (C) JRP

Også på denne turen ble det tatt dna prøver av måkene i forbindelse med ringmerkingen. (C) JRP

Hendene fulle! Her gir Geir ringer til Pål Martin. (C) JRP

Morten strever med en hvitkinngås. (C) JRP

Gunnhild og Trond i full konsentrasjon mens de merker svartbakunger. (C) JRP

Deltagere : Geir Andersen, Morten Bergan, Johnny R. Pedersen, Pål Martin Eid, Gunnhild Martinsen, Anders Fuglesang Carsten Lome, Anders Fuglesang, Trond Høvde og Richard Massay.

Resultat
Hvitkinngås 1
Sildemåke 94
Gråmåke 196
Svartbak 34
Sum325

fredag 23. juni 2006

Nettfangst ved Storøykilen 22 - 23.07.06


Den spede starten på høstens nettfangst på Fornebu ble igangsatt på lørdagen med en forsiktig start med tre nettoppsett. Terje Skibakk hadde ansvaret for merkingen og Johnny fortalte litt om hvordan man tar ut fugl ut av nett. Dette var en del av den praktiske delen av ringmerkingskurset i tillegg til oppstart av høstsesongen.
På ettermiddagen kom Geir og vi gikk igennom nettoppsett mens vi satte opp to nettlenker til - dette i en veldig sterk sommersol. Etter oppsettet satt vi bare på benken ved huset og nøt en flott sommerkveld.
Søndagen var de ivrige oppe allerede kl. seks for å fange fugl og siden det er lite fugl som rører på seg så tidlig ble de forskjellige artene gått igjennom iforhold til bestemmelseskjennetegn, alder osv. I tiden mellom nettrundene ble to nettlenker til satt opp slik at det foreløpig er totalt 13 nett oppe.

John Martin merker en av de heldige fuglene. Å handterere småfugl er noe som krever litt trening og her var det ikke noen problemer. (C) JRP

En varm Terje gjør klar barduner til nettoppsettet. (C) JRP

Carsten lytter ivrig mens Geir forklarer prinsippene ved nettoppsett. (C) JRP

torsdag 22. juni 2006

Måkemerking på Husbergøya

Turreferat : Vi startet fra havnepolitiets brygge i Oslo i ett heller tvilsomt vær med enkelte regnbyger og var litt skeptiske, men vi tok sjansen siden regnet kom i byger. Vel fremme ved Husbergøya gikk Geir over kjennetegn for pullus av grå- og sildemåke og hvordan man opptrer i en måkekoloni. Johnny repeterte hvordan man klemmer sammen store ringer og deltagerne fikk prøve selv.

Før vi kom igang pratet vi med noen politifolk som skulle øve med landing av helikopter på øya - kunne høres begrensene ut, men det skulle vise seg å gå helt fint. Det første vi fikk gjort var å hjelpe Gunhild med å ta blodprøver av noen fiskemåke unger ved ilandstigningsstedet. Fiskemåkeungene på øya var forøvrig for små til å merkes. Deretter demonstrerte Johnny og Geir fangst av voskne hvitkinngjess ved reir - lyktes kun med ett forsøk av tre.

Etter dette beveget vi oss innover kolonien og merkingen kunne starte, kun avbrutt av noen få regnbyger. Vi kunne etterhvert fastslå at det var stor ungedødlighet i denne kolonien - årsaken kunne ikke fastslåes. Ellers sett : 3 par siland, 6 par hvitkinngås, 3 par tjeld, 1 steinskvettpar, 4 par linerle, 1 par tornirisk

Klarggjøring av prøvetaking - Gunhild og Pål Martin. (C) JRP


En liten dråpe blod hentes fra undersiden av vingen. (C) JRP


F.v Geir S. Andersen (øverst), Pål Martin Eid, Gunhild Martinsen og Anders Fuglesang. Her iferd med å håndtere en hvitkinngås. (C) JRP

Gunhild setter ring på en sildemåkeunge. (C) JRP


Deltagere : Geir Andersen, Pål Martin Eid, Gunnhild Martinsen, Johnny Roger Pedersen, Anders Fuglesang.


Merkeresultat :

39 gråmåker,

15 sildemåker,

1 hvitkinngås.