torsdag 9. juli 2009

Rødstjert

Status for mitt kassefelt på fjellet i Sør-Aurdal er nå 5 kjøttmeis-, 2 svarthvit fluesnapper- og 4 rødstjerthekkinger (42 kasser). I tillegg har 8 "brett" lagd for gråfluesnapper og linerle, gitt 1 gråfluesnapper- og 1 rødstjerthekking. Jeg har fanget rødstjerter på 4 datoer fra 1.mai til 1.juli. Dette har resultert i 10 nymerkinger ( 8 M + 2F) og 1 kontroll (M), i tillegg har jeg observert en ringmerket hunn.

Erfaringene mine fra flere år med rødstjertfangst for Naturhistorisk museum (Trysil, Røros og Sør-Aurdal), er at rødstjerthannen er forholdsvis grei å fange tidlig i hekkesesongen med bruk av lyd, men at det blir vanskeligere utover i rugetida. I unge tida ser det også ut til å være størst respons fra hannene tidlig i perioden. Utover i ungetida det kan være like bra å fange uten bruk av lyd, men plassere nettet strategisk i forhold til inn- og utflyvning av kassa. Det kan være stor individuell forskjell, noen hanner kommer svært raskt, mens andre ikke viser seg i det hele tatt.

Bildet viser en ung hann (den har svært mye hvitt i strupen), som ikke lot seg fange.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar