mandag 16. november 2009

Høst i Maridalen


Toppmeis (1k) med litt beskjeden topp

I høst har jeg prøvd meg på litt merking i Maridalen. Fra før har jeg en god del meisekasser og noen uglekasser i området og har merket endel pullus i disse. Denne gangen var målet litt mer variasjon i artene og kanskje finne igjen noen av ungene.


Gulspurv

Mitt første sted var et ganske ferskt hogstfelt. Terrenget er lett kupert med mye bringebær- og annet kratt. Tidligere på høsten har området vært dominert av sivspurv og jeg hadde et håp om å få en del av disse. Antagelig var slutten av september litt i seneste laget og det ble bare seks stykker. Gulspurv var det derimot mye av. De gjorde ikke så mye av seg, men med litt gulspurvlyd på spilleren, kom de fort i nettet.


Svartmeis

Det andre stedet er en helt annen biotop. Mørk tett granskog. Eneste mulighet til å fange noe her var å legge ut mat. Målet var å få noen skogsarter som jeg ikke har fanget så mye av før som toppmeis, nøtteskrike og flaggspett. Selv om jeg ikke fikk flaggspett og ikke så mange av de to andre, vil jeg si det var vellykket. Om ikke annet ble det mange meisearter.

Maridalen siste to måneder
Gjerdesmett2
Jernspurv2
Gransanger2
Granmeis4
Toppmeis3
Svartmeis1
Blåmeis17
Kjøttmeis16
Spettmeis2
Nøtteskrike1
Pilfink1
Grønnfink2
Gulspurv104
Sivspurv6
Sum163

Og så var det kontroll av en gulspurv med fremmed ring (NOS 8L67061). Se eget innlegg for denne.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar