fredag 4. november 2011

Ringmerking i Klåstadkilen 2011


Jeg flyttet ned til Klåstadkilen, midt mellom Sandefjord og Larvik på sein høsten i fjor. Et fuglerikt område. For eksempel i år er det så langt observert 189 fuglearter her, og rundt 238 arter totalt. Området består av grunne våtmarksområder omkranset av et takrør belte, jordbrukslandskap (korn åkre), frodige åkerkanter og små skoger med edelløvskog og blandingsskog.


I høst ville jeg prøve ut ringmerking her, blant annet for å teste ut merkepotensialet i området, samt hva som rører seg i kratt og siv her på denne årstiden. Merking ble derfor satt i gang i slutten av juli. Noen få nett ble satt opp i åkerkanten, og et nett ble satt opp i takrøret innenfor det vernede området etter å ha innhentet tillatelse fra Fylkesmannen i Vestfold.

Hauksanger merket 31 august.

Merke aktiviteten ble veldig sporadisk, grunnet vær, andre gjøremål osv. De fleste fuglene ble merket i august. Det ble bare brukt lyd på trepiplerke. Stedet viste seg å være svært produktivt. Mengden fugl var såpass stor at det ikke var forsvarlig å ha særlig mange nett i bruk. Til tross for relativt få timer alt i alt, ble det totale merkeantallet 1564 fordelt på 42 arter. Av spesielle arter merket kan nevnes, dvergfalk, hauksanger og rosenfink. Til tross for at det stort sett ble merket i åkerkanten, ble antallet acrocephalus bra, med 9 sivsanger, 15 myrsanger og 69 rørsanger. Konklusjon etter sesong avslutning er at her er det mulig å merke mange tusen fugl om man er nok folk, har nok nett osv.

Av fremmed kontroller ble det en på sivsanger. Det har også allerede kommet et gjenfunn på rørsanger:

SIVSANGER Acrocephalus schoenobaenus
Merket: Vassmyra, Mandal, Vest-Agder 19.08.2009 kl. 07:00.
Kontrollert: Klåstadkilen, Larvik, Vestfold 29.07.2011 kl. 06:00.
Distanse: 194 km. Tid: 1 år, 11 måneder og 10 dager.

RØRSANGER Acrocephalus scirpaceus
Merket: Klåstadkilen, Larvik, Vestfold 09.08.2011 kl. 08:00.
Kontrollert: Smukkevatnet, Time, Rogaland 25.08.2011 kl. 07:00.
Distanse: 262 km. Tid: 16 dager.


Rosenfink merket 10 september.

Listen over merkeantallet fra Klåstadkilen i år inneholder også noen merkinger fra foringsplass:

Ringmerking i Klåstadkilen 2011
Dvergfalk 1
Flaggspett 1
Låvesvale 1
Trepiplerke 38
Gjerdesmett 2
Jernspurv 13
Rødstrupe 17
Nattergal 3
Blåstrupe 2
Rødstjert 1
Svarttrost 3
Måltrost 1
Rødvingetrost 1
Sivsanger 9
Myrsanger 15
Rørsanger 69
Hauksanger 1
Møller 12
Tornsanger 61
Hagesanger 10
Munk 16
Gransanger 21
Løvsanger 587
Svarthvit fluesnapper 1
Løvmeis 5
Blåmeis 79
Kjøttmeis 122
Spettmeis 6
Tornskate 3
Gråspurv 4
Pilfink 194
Bokfink 6
Bjørkefink 1
Grønnfink 157
Grønnsisik 12
Tornirisk 1
Brunsisik 1
Rosenfink 1
Dompap 3
Kjernebiter 3
Gulspurv 24
Sivspurv 56
Sum1564


Sivsanger

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar