onsdag 29. april 2009

Parkfangst uke 17.

Om vi ikke akkurat fanger parker, bruker noen av oss en del tid på å fange inn fugl i byens parker, dammer og strender. Det er nyttig å lære mer om de fuglene som bor midt i blant oss og helt i tråd med Ringmerkingsentralens oppfordring om å merke brødtamme vannfugler.
I vinterhalvåret hender vi tar et heldagsstunt, vår og sommer blir det oftere litt her og litt der i farten. Jeg skal forsøke å lage noen små ukesvise oppsummeringer. Forhåpentlig også som en oppmuntring til andre.April er en spennende måned. Etter en vinter der de fleste fuglene holder seg mye på samme sted, er det nå langt større bevegelse. De fleste endene har reist ut av bykjernen til hekkeplassene, gjess og hettemåker har rykket inn. Disse har gjerne med seg gamle ringer det er spennende å få lest av. Som en hettemåke jeg traff i Frognerparken, den ringen står det Brussel på!
Har også lest av en drøss med gåseringer, de aller fleste merket av oss i fjor.

Merkeresultat:
Grågås 1
Kanadagås 1
Hettemåke 4
Fiskemåke 1
Bydue 4

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar