mandag 13. april 2009

Bergirisk på Fornebu

Carsten og John Martin gjorde et forsøk på å merke noen bergirisk i Nansenparken på Fornebu. Vi har ingen erfaring med denne arten fra før, men det er gøy å prøve noe nytt. Det ble satt opp tre ni-metere og spilt lyd. Etter 25 minutter så vi at det var fugl i nettet og ventet litt til før vi sjekket. Nye merkearter lå klare å ventet.

Resultatet ble: 10 bergirisk, 2 sivspurv, 1 steinskvett og 1 lappspurv

Twite
Bergirisk 3k+ hann

Vi valgte et område av parken som ennå ikke er parkifisert, med hauger av leire og skifergrus. Mange stedegne frøplanter trives her og gir mat til f.eks. bergirisken. Besøk av området tidligere i uken ga indikasjoner på hvor bergirisk og annen fugl likte seg. Det første nettet ble satt opp i et søkk nedenfor noen populære hauger og nesten all fugl gikk i her. De to andre nettene sto normalt på det første, men i helt åpent terreng. Kun én sivspurv gikk i disse. Muligens fungerte de som ledegjerde.


Steinskvett 2k hann


Lappspurv 3k+ hann

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar