onsdag 26. august 2009

"Fjellmeis"

På fjellet i Hedalen i Sør-Aurdal fanger jeg kjøttmeiser med svært varierende farge. Enkelte er nesten helt uten gul- og grønnfarge. Disse to 1K fuglene er fanget i juli i år. Lokaliteten ligger 950 moh, og består hovedsakelig av fjellbjørkeskog og noe gran, med stort innslag av myr.Gul- og grønnfargene får meisene fra karotenoider som er i føden. Karotenoidene går gjennom næringskjeden fra blader til larver og videre til fuglenes fjær. Når det er lite grønne larver i ungens føde, vil fjærdrakten bli bleik.
Se: Øigarden, T. 2002. Kjøttmeiser uten gul- og grønnfarge i Valdres. Vår Fuglefauna 25: 157
Jeg tar gjerne imot opplysninger om observasjoner av tilsvarende bleike kjøttmeiser fra andre lokaliteter.

2 kommentarer:

  1. Dette er spennende. Har hørt om disse fargevariasjonene, men aldri sett det avbildet.
    Du skriver at ungene blir bleke når de får lite grønne larver. Det er greit å forstå, men har du noen kontroller som forteller om hvordan disse utvikler seg? Forblir de bleke eller får de mer normalfarget fjærdrakt ved neste myting?

    Carsten

    SvarSlett
  2. Jeg har ikke fått noen kontroller av disse ekstremt bleike fuglene. Jeg går ut fra at de vil bli gulere etter myting. F.eks. så fant Slagsvold og Lifjeld i et studie i Trondheim at voksne kjøttmeiser var gulere enn reirungene. (Slagsvold, T. & Lifjeld, J.T. 1985. Variation in plumage colour of the Great tit Parus major in relation to habitat, season and food. J.Zool.,Lond.(A)206,321-328)

    SvarSlett