lørdag 14. august 2010

Augustfjellet del 2

Andre uken på fjellet i august var ikke så ulik den første. Løvsangerne var det blitt mindre av og gråsisiken noe fler.

Gråsisiken på bildet hadde helt feil proposjoner. Jeg lurte en stund på om det kunne være en polarsisik.

Å skille gråsisik fra brunsisik er ikke alltid lett. Blant voksenfugl mener jeg de aller fleste bør kunne bestemmes, men for ungfugl i august blir det straks verre. Her har jeg underartbestemt ca halvparten. Med mer erfaring kan nok antallet økes. Det finnes brunsisik på Hjerkinn, men de er i klart mindretall. Et kjennetegn som brukes på brunsisik er beige vingebånd. Når samtlige ungfugler jeg fanget har dette, synes jeg det er ganske klart at det ikke kan brukes som kjennetegn på så unge individer. Vingemål kan gi en veiledning, men er ikke absolutt.


Resultat Hjerkinn 07.-13. august
Trepiplerke 1
Heipiplerke 8
Gulerle 1
Linerle 1
Jernspurv 2
Rødstrupe 2
Blåstrupe 40
Rødstjert 2
Gråtrost 1
Måltrost 2
Løvsanger 43
Svarthvit fluesnapper 1
Granmeis 3
Kjøttmeis 1
Bokfink 3
Bjørkefink 1
Grønnfink 34
Brunsisik 6
Gråsisik 101
Sum253

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar