søndag 10. oktober 2010

Det er høst!

Lørdag 2. oktober var Johnny, Carsten og Torben på Lilløyplassen. Vi hadde seks nett oppe, og hadde ulike ønsker for dagen. Carsten hadde håpet på bekkasiner, og hadde store forhåpninger til vadenettet Johnny satt opp for noen dager siden.

Torben trenger antall, og ønsket seg svermer av sisik, mens Johnny vel håpet mest på lite blåmeis; ingen fikk det som de ville.

Den første runden ga en rødvinge- og to måltroster, senere gikk det stort sett i de forventede småfuglene, noe som var fint for Torben, som ble grundig overvåket og kurset i nettkunnskap og arts-, kjønns- og aldersbestemmelse av Johnny og Carsten.

Ved en av rundene oppdaget vi en mann som forsøkte å ta en fugl ut av nettet. Det viste seg at vi hadde med en tysk dyrevenn å gjøre, og han ville altså redde fuglen fra vår ondskap. Han hadde holdt på en stund, og hadde viklet fuglen inn i nettet på en ganske kinkig måte.

Carsten og Torben ble stående litt måpende, og glemte at de hadde hatt tysk på skolen, så Johnny som ikke kan tysk i det hele tatt tok ansvar på mørengelsk - et ganske håpløst prosjekt da tyskeren heller ikke snakket engelsk! Men vår tyske venn fikk være med på merking, og ble etterhvert overbevist om at vi var snille og velmenende mennesker.

Det blåste en del, og etter de første tre rundene var det lite fugl i nettene. Vi ga oss litt etter klokken 12, og var fornøyde med 43 fugl.

Torben

Lilløyplassen - 2. oktober
Jernspurv4
Rødstrupe3
Måltrost2
Rødvingetrost1
Rørsanger1
Munk5
Gransanger2
Blåmeis3
Kjøttmeis6
Pilfink4
Grønnfink8
Grønnsisik2
Sivspurv2
Sum43

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar