fredag 1. oktober 2010

Siden sist...

Endelig fikk jeg tid til å komme innpå via en annen pc enn min egen, som er uten internett for tiden. Som de fleste vel har fått med seg har jeg vært noe heldig med merkingene på Fornebu, med bl.a. 2 hauksangere i hånden , 1 sivsanger og 1 dansk munk.
Utenfor det, har jeg fått min første kjernebiter ved Øyeren, en fugl som virkelig kan det å bite eller klype! I tillegg har vendehals hekket i en kasse ved Jessheim i Ullensaker, der trolig 4 unger kom på vingene. Den har kanskje ikke hekket i området siden 70-åra, omtrent det samme som i Enebakk i følge hr. Aspelund.
Et nytt område for ringmerking nær der jeg bor i Skedsmo blir prøvd ut sakte men sikkert.
Nøyere opplysninger med bilder kommer kanskje senere.
Nå må jeg på jobb.......

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar