søndag 31. juli 2011

Julistemning på fjellet

Hva er spesielt med juli på fjellet? Ikke så mye. Stort sett bare frøspisere som kommer for å få solsikkefrø. Første halvdel går mye med til forberedende aktiviteter som å begynne foringen og å ferdigstille nettgatene, samt å sjekke om det fortsatt er noe å merke i kassene. Kjøttmeisen var forlengst ferdig, rødstjertungene i kassen på uthusveggen (som i fjor) hoppet ut dagen etter jeg kom, mens svarthvit fluesnapperungene var akkurat klare. Pilfink er en nyinnvandrer på Hjerkinn. I fjor var første gang jeg oppserverte de og i år hekket et par i kasse på hytteveggen. Alle tre ungene ble merket og de tok en tur innom nettet et par uker etterpå. Totalt 17 1k pilfink ble merket. Hvor kommer de fra?

Sånn ser en finsk gråsisik ut

I fjor satt jeg opp noen få kasser i øde skrinne furuskoger med tanke på rødstjert og lappmeis. Resultatet ble to hekkinger. Den ene med døde unger var antagelig kjøttmeis, mens den andre antagelig var lappmeis. Tre egg lå igjen. Neste år må jeg nok sjekke litt tidligere. Det ble også litt halvhjertet innsats for å se etter vader- og rovfuglunger uten hell. Dvs jeg fant både heilo og boltit med unger, men de kunne allerede fly bedre enn meg. Et myrhaukreir fant jeg også, men der var det allerede en ringmerker... Fjellvåkreiret som så lovende ut i juni virket tomt. Tårnfalk og dvergfalkreir dukket også opp, men igjen var jeg litt for sent ute. Det ble litt tid til nettfangst innimellom. Gjerne bare en times tid etter middag. Det eneste spennende må være en voksen gråsisik hann med finsk ring. Jeg kommer med en oppdatering når jeg får vite hvor den er merket.

Den lokale rensedammen for gruvevann er full av tungmetaller og de siste årene har den også hatt en hettemåkekoloni. En flokk på 20 furasjerte i nærheten av dammen sammen med hestene, men det var muligens ungkarer. Utstyrt med kano var det lett å undersøke dammen uten at noen hekkefugler dukket opp.

Utover i juli ble det mer tid til nettfangst, men været er ikke helt i min favør. Stadige regnbyger gjør at nettene står sammenrullede mye av tiden. Med opptil 100 fugl på de to foringsplassene er det litt frustrerende. Når jeg innimellom setter opp nettet fylles det fort med fugl før jeg må ta det ned igjen. Siste dagen er selvfølgelig den beste. Når regnet gir seg i tretiden får jeg opp alle 39 meter med nett, men det fyller seg så fort at jeg må ta ned 30 av dem etter en runde for å rekke middagen. Rundt 80 fugl fanget hvorav ca 20 er lokale kontroller. Totalt sett var juli litt skuffende dårlig, men pr nettmetertime likevel ikke så verst.

Resultat juli
Jernspurv 3
Rødstrupe 4
Blåstrupe 2
Gråtrost 2
Måltrost 1
Løvsanger 17
Svarthvit fluesnapper 27
Granmeis 1
Kjøttmeis 16
Pilfink 17
Bokfink 1
Bjørkefink 10
Grønnfink 153
Grønnsisik 70
Brunsisik 6
Gråsisik 104
Dompap 2
Sum436

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar