onsdag 7. mars 2012

Sanger hybrid.

I slutten av juni sist sommer kom det rapporter fra Østensjøvannet om en litt forvirrende Acrocephalus sanger. Den sang som myrsanger som i stor grad hermet rørsanger, eller en usedvanlig variert og kreativ rørsanger. Sånt blir det hybrid teorier av.
Naturhistorisk Museum på Tøyen har jobbet litt med dette tidligere og sa seg villig til å finne ut av den om noen fikk fanget inn dyret og tatt en blodprøve.
Av en eller annen grunn ble Andreas Ottebeck og jeg denne noen.


3. juli listet vi oss ut i kveldingen, ladet med mye kaffe og myggmiddel. Det skulle vise seg at det var sistnevnte vi fikk mest bruk for.
Dyret responderte som en kule på opptaket av sin egen sang. Gikk i kjent stil lavt og rett på mp3 spiller’n og hang i nederste nettlomme på mindre enn 10 minutter.


Han ble veid og målt etter beste evne, og hadde vi ikke visst bedre hadde det stått rørsanger i protokollen.

Det har av ymse grunner tatt litt tid å bli ferdig med blodprøve analysen, men nå i februar kom følgende mail (lett nedredigert) fra Lars Erik:

Jeg har vel allerede nevnt at vi barcodet den allerede tidlig i høst.
Barcoding baserer seg på det mitokondrielle COI-genet, som kun arves fra mor. Basert på barcoding kunne vi da fastslå at mora til ind. var rørsanger.
Men dette gav jo ikke noe svar på hvorvidt det var snakk om en hybrid; for å kunne si noe om det var vi nødt til å analysere kjerne-DNA, som nedarves fra begge foreldre.
Dette ble gjort nå på nyåret. Vi analyserte da en mikrosatelitt (liten repetert bit av DNAet) som er lik innen, men forskjellig mellom, artene rørsanger, myrsanger, sivsanger og busksanger (forøvrig samme markør ble brukt i artikkelen om myr-/sivsangerhybriden fra Trøndelagen for noen år siden). Kort fortalt har alle ind. to kopier av en slik mikrosatellitt, den ene kommer fra far og den andre fra mor.
Hos den mistenkte hybriden viste den ene kopien seg å være av rørsangertype og den andre av myrsangertype. Vi kan derfor konkludere med at dette faktisk ER en hybrid mellom rør- og myrsanger, med rørsanger som mor og myrsanger som far! :-)

Mvh
Lars Erik

Dr. Lars Erik Johannessen
National Centre for Biosystematics (NCB) Natural History Museum University
Så da vet vi at noen faktisk er det de høres ut som, noe midt i mellom!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar