torsdag 3. mai 2012

1. mai helg på Sørlandet

Endelig årets første langhelg. Var flink og fikk ut et nettet allerede første kvelden. Det var lurt, morgenen etter var det fult hylekor på løvsangere og to vendehals.


Stort sett oppholdsvær og mange timer på sjøen. Ser vi bort fra tjelden så vi ikke en eneste vader. Men det henger igjen en og annen svartand og sjøorre og gledelig nok så vi teist nesten hver dag.

De ser litt rare ut som 2k.

Det ble lest av to kjente småmåker med fargering og metallringen på en hettemåke andre har merket lokalt som pullus i 2008.

Så ikke eneste svart måkering!

Dette var det nærmeste jeg kom. Det står 386XXX.

Litt lite sildemåker på skjæra. Virker ikke som de har satt seg ordentlig. De første gråmåkene har lagt seg ned og det ligger svartbak alle steder. Blir det noe av alle disse forsøkene får jeg det travelt i juni og ærfugl, terner og fiskemåker går en høyst usikker sesong i møte.


Der det tidligere lå en ligger det nå mange steder to.

I sum var det toktet med brødposen som gav litt. De få timene nettet sto åpent var det stort sett for mye sol eller vind eller begge deler.

Knoppsvane 7
Fiskemåke 4
Hettemåke 3
Bydue 2
Vendehals 2
Løvsanger 1
Blåmeis 1
Stær 1
Bokfink 1

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar