søndag 19. august 2012

Årets augustøkt på fjellet

I 2010 merket jeg fugl på hytta i omtrent samme periode i august. Dermed hadde jeg en anelse om hva som kunne dukke opp, og resultatene er forbausende like. Mest overraskende var at det nesten ikke fantes gråsisik i området og veldig lite grønnfink. Heipip og rødstjert var også fraværende. Til gjengjeld surret det grønnsisiklyd fra alle trær i området. Ihvertfall etter noen kilo solsikkefrø.

En stor og mørk gråsisik skilte seg ut. Vingelengde 76 mm.

Været er det vanskelig å gjøre noe med. Første uken gikk nettene opp og ned etter som regnbygene passerte. Innimellom var fangsten så god at jeg måtte slå av lokkelyd og
bare bruke ett nett ad gangen for å få fuglene unna. Deretter kom sol og varme. Det gjorde også at jeg i perioder måtte begrense meg. Og så var det selvfølgelig dager hvor det nesten ikke gikk fugl i nettene.

Hagesanger - ny hytteart

Carsten med frue stakk innom en dag. Det er alltid hyggelig med besøk og hjelp til nettfangsten. Med litt flaks kom den ene av to gulerler på besøk samtidig og en ny merkeart kunne krysses av :-)

Gulsanger er alltid stas

Krydderarter var det lite av. Det eneste som er verd å nevne er to gulsangere og en hagesanger. Sistnevnte ble også ny hytteart. En nøttekråke dukket opp i sibirlerken og ble ny art for Dovre kommune, men ville ikke gå i nettet.

Jeg har store forventninger til denne spesialkassen for rødstjert importert fra de dype skoger i Telemark

På stille dager er det greit å ha noen andre sysler. Småkassene er lette og finne en plass til. Alle ni har nå hvert sitt tre å henge på. De større krever litt mer forarbeid. Og tar litt lengre tid å henge opp. De ble ikke helt ferdige før siste dagen og må bo i uthuset litt til.


Kasser skal ikke bare henges opp, de skal tømmes etter bruk. På hjemturen fikk jeg en liten overraskelse. Den siste kassen jeg skulle tømme sa pip. I slutten av juni merket jeg et kull svarthvit fluesnapper her og nå var det seks merkeklare kjøttmeisunger. De foregående to sesongene har det vært ett kull av hver.

Kjøttmeispullus i Stor-Elvdal 18. august

Resultat 01. - 18. august
Trepiplerke4
Gulerle1
Gulerle (thunbergi)1
Linerle2
Jernspurv6
Rødstrupe2
Blåstrupe94
Blåstrupe (svecica)3
Gråtrost5
Måltrost3
Rødvingetrost4
Gulsanger2
Hagesanger1
Løvsanger168
Svarthvit fluesnapper1
Granmeis2
Kjøttmeis21
Pilfink6
Bokfink3
Bjørkefink31
Grønnfink61
Grønnsisik207
Gråsisik21
Gråsisik (flammea)24
Brunsisik2
Dompap5
Sivspurv4
Sum684

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar