tirsdag 14. august 2012

Mer Fornebu

Helga 11.-12. august var  jeg på Fornebu igjen. Ingen nye nett ble satt opp.


Vendehals

Det startet bra første runde på lørdag, med 11 fugler, derav dobbelt vendehals, der den ene var merket 25.juli samme sted. Det synes som om det kan ha vært hekking et sted i nærheten i år.
Totalt 28 fugler fikk ring lørdag.

Tornskate

Noen tornskater flakser rundt omkring, og det blir en som får ring nesten hver dag.
Dvergspett ble sett lørdag ettermiddag, og en ungfugl havnet i nettet på søndag.

Dvergspett

Noen få gråfluesnappere var å se, og også en av dem fikk ring.
Totalt søndag: 19, ialt for helga altså 47, noe som er nesten like mange på 2 dager nå som på 4 dager sist i juli. Noe av årsaken er at det nå var kommet flere løvsangere.

Gråfluesnapper

Fornebu byr altså på noen såkalte godbiter nesten hver dag.

Resultat:
Dvergspett 1, Vendehals 1, Jernspurv 1, Svarttrost 2, Rødvingetrost 1, Møller 1, Munk 2, Hagesanger 1, Tornsanger 1, Løvsanger 29, Gråfluesnapper 1, Kjøttmeis 3, Tornskate 2, Sivspurv 1. SUM 47

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar