onsdag 26. desember 2012

Gjersrudtjern 2012.

Gjersrudtjern har vi skrevet litt sporadisk om over årene. Nå er det på tide å oppsummere årets innsats.
Som nevnt startet vi fint i juli som vi pleier.
Videre i august og september ble det ikke så alt for mange økter. Det er stadig noe ferie og måkefangst som skal avvikles andre steder. I tillegg drives det en del tyngre anleggsvirksomhet i forbindelse med kirkegården der ute, så området er litt tungt å jobbe i. Mye løsmasser og søle. For å gjøre det enda våtere har den lokale beveren bestemt seg for å heve vannstanden en del steder! Kreativ type. Dette i kombinasjon med mye våt vegetasjon ender man med å gå i slagstøvler og regnbukser frem til klokken er over 11. Det er klamt..

Årets rareste gransanger.

Merkelisten står nå på 48 arter. Nye av året er rosenfink, gulsanger og nøtteskrike. Den siste fikk litt hjelp av en hønsehauk til å gå seg fast. Var godt skremt, men like hel. Hauken derimot var sikkert ikke så fornøyd med opplegget.  

Bøksanger har vært et hyggeleig bekjentskap flere ganger.

Når man går og lusker har man alltids et håp om litt krydder i garnet. Buskskvett og tornskate kunne passe inn i området, men vi har ikke sett snurten av dem de siste årene. (Selv om førstnevnte hekket der tidligere.) Hauksanger og myrsanger har vi forsøkt lyd på uten å lykkes, og i vierkjærrene mot vannet har jeg trodd på nattergal og blåstrupe, men så langt har de uteblitt.

Det er også fanget overraskende lite tornsanger. De siste årene har det holdt seg et par tre syngende hanner rundt forbi hele sommeren.

Årets eneste sjertmeis. De er der, men er litt for travle til å stoppe ordentlig opp i nettene.


Kontroll har vi ikke plagsomt mye av. Enkelte blir en måneds tid før de trekker videre og en og annen meis viser seg å stamme fra kassene. Vi ser noe av det samme her som på Fornebu, de dukker gjerne opp 14-16 måneder etter merking!
Av kontroller mellom årene kommer jeg bare på en gråtrost og en løvsanger.
Gjenfunn utenfra har det vært dårlig med utover de som har vært nevnt i tidligere innlegg. Eneste nye er en av årets blåmeisunger som ville sjekke ut foringsplassen hjemme hos Tommy på Sofiemyr!


Her er en oversikt over hva vi har merket av smått og stort de siste årene:Art200720082009201020112012Total
Kjøttmeis88107642321 231
Løvsanger0027527962 220
Blåmeis0753664239 207
Munk00264310724 200
Jernspurv0062673015 174
Rødstrupe0039584820 165
Grønnfink0087951 102
Grønnsisik0024391210 85
Gråtrost291381419 65
Hagesanger00311269 49
Gransanger001110710 38
Sivspurv00731315 38
Svarttrost0081257 32
Fuglekonge002897 26
Måltrost0027103 22
Stær0045010 19
Svarthvit000159 15
Gjerdesmett006331 13
Gråsisik0001300 13
Spettmeis007231 13
Stjertmeis008311 13
Dompap002261 11
Bokfink002411 8
Pilfink008000 8
Granmeis002320 7
Gulspurv002320 7
Trepiplerke001042 7
Brunsisik005001 6
Rødvingetrost003120 6
Gråfluesnapper001013 5
Trekryper001121 5
Skjære002101 4
Bøksanger000120 3
Møller000111 3
Rørsanger001110 3
Heipiplerke001100 2
Kattugle200000 2
Tornsanger000110 2
Bjørkefink001000 1
Flaggspett001000 1
Gulbrynsanger001000 1
Låvesvale001000 1
Ringdue100000 1
Rosenfink000001 1
Vendehals001000 1
Løvmeis000010 1
Gulsanger000001 1
Nøtteskrike000001 1
Totalt 13245325044682981839


Om året kan vi se at det var litt dårlig blåmeisproduksjon, men bra på stær og gråtrost. (Disse to er stort sett bare merket som pullus.) Munk og jernspurv er klassikerne i august og september og med færre fangstdager blir antallene der etter. Forbausende dårlig faktisk på sistnevnte. Det kan fort bli 15 i slengen med lyd på riktig dager.
Andre veien har Tommy gått spesielt etter sivspurv og lykkes med det. (Jeg forsøkte det samme og fikk en kjøttmeis på 6 timer…)

Ser vi på helheten må det tas med at det i 2009 ble foret med solsikke i oktober. Det gir ikke uventet en skjevhet i tabellen. Ser vi bort fra disse grønnfinkene blir det veldig tydelig hvilke arter som dominerer der ute!


Det er som man ser en del fugl gjennom terrenget hvert år. Hvordan dette blir videre er vi litt usikre på. Allerede klokken 6 om morgenen er det mye bråk fra E6 og med sølete tunge forhold må vi vurdere litt hvordan vi går videre.


Med litt hjelp fra Gule sider kommer et kart over nettoppsettene.
De røde er de vi oftest bruker. De blå har vært forsøkt en eller flere ganger med vekslende hell. Den svarte vinkelen nederst i hjørnet viser foringsplassen fra 2009.
Etter at disse bildene ble tatt er begge husene revet, de små søte buskene er 4 m høye, enga er en del mindre og løvskogen mot veien til høyre er tynnet til det ugjenkjennelige.

Av andre observasjoner er det ikke så mye vi får sett med nesen ned i krattene. Vannfugl er det overraskende lite av. Et knoppsvanepar har gjort hekkeforsøk de siste tre årene, men de har ikke fått frem noen unger. Kan det være mye stor gjedde som er plagsom? Eller er vannkvaliteten for dårlig?

Av overflyvende fugl er ringduene det mest iøyefallende. Virker som de beiter på jordene og bruker mye tid på høyspentlinjene.


Rovfugl ser vi heller ikke så mye av, men en og annen musvåkfamile trekker over i løpet av høsten.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar