fredag 15. mars 2013

Ringmerkingsåret 2012


Nå har vi omsider fått samlet alle data for Oslo & Akershus Ringmerkingsgruppe 2012.
Dette er hyggelig lesning! Til sammen merket vi 11621 fugl. Det er 30 mindre en i 2011. I høyeste grad tilfeldigheter mer enn jevn innsats!
 
 
 
2562 av disse var unger. Det er ca 200 mer de siste årene og ganske likt som 2009. Riktig nok bare på 38 arter, noe som er litt færre enn tidligere år. Klassikere som gråfluesnapper, vintererle, bokfink og grønnfink mangler.
 
Antallsmessig er det er ny grupperekord for svartbak, sildemåke, hettemåke, blåstrupe, stillits, sothøne og gråhegre. Dog med liten margin. Knoppsvane, bjørkefink og grønnsisik fra godt over og oppoverJ
I løpet av året førte vi 1440 kontroller. Den materien er litt tung å grave i nå. Vi får håpe de mest spennende allerede er nevnt her på bloggen. Eller kommer. Her er det plass til flere skrivelystne.
Utover disse har vi lest av fargeringer i store mengder, fra nær og fjern.
 
Vi har gjennomført de fleste av gruppas klassiske øvelser. Måkeungeøvelsen ble riktig nok ganske amputert da Fylkesmannens miljøvernavdeling ikke ville gi oss ilandstigningstillatelse i reservatene.
 
Noe fikk vi til på de ikke vernede skjærene og med sildemåkene etter 15. juli.


Fangsten av mytende hvitkinngjess endte i første omgang med bomtur! Smartingene har omsider skjønt tegninga i Frognerkilen. Ute på Bygdøylund noen dager senere gikk alt derimot etter vår plan.
 
 
Et fangststunt i busker og kratt på Storøya på Fornebu har vi hatt suksess med flere år på rad. Vi kjørte en helg tidligere enn før, det ga litt annen artssammensetning, men på ingen måte mer fugl.
 
Men kjølig og hyggelig var det!


Resultat< 2012Pull.FG.SumTotalt
Knoppsvane 3066117123429
Sædgås 10112
Kortnebbgås 10112
Grågås 33121719350
Kanadagås 35251318370
Hvitkinngås 67015758728
Stokkand 1939485892028
Ærfugl 4205547
Havsvale 9001191
Havsule 20113
Gråhegre 18089
Spurvehauk 7954988
Musvåk 10112
Tårnfalk 4110142
Sivhøne 2511227
Sothøne 10952833142
Tjeld 100505105
Myrsnipe 2101122
Rødstilk 902211
Strandsnipe 122011123
Svartehavsmåke 10112
Hettemåke 27111961973933104
Fiskemåke 216083851682328
Sildemåke 958133722051163
Gråmåke 38641351743094173
Polarmåke 10112
Svartbak 112010561111231
Makrellterne 91450050964
Lomvi 6002262
Bydue 1065076761141
Ringdue 11941216135
Spurveugle 2101122
Kattugle 62223225647
Perleugle 6201163
Nattravn 60117
Tårnseiler 108055113
Vendehals 4007747
Flaggspett 24702929276
Dvergspett 3201133
Låvesvale 408153247455
Taksvale 26401515279
Trepiplerke 64301010653
Heipiplerke 46401313477
Skjærpiplerke 3302235
Gulerle 426022428
Vintererle 17730111774
Linerle 72491322746
Sidensvans 420066426
Fossekall 356303359
Gjerdesmett 50001515515
Jernspurv 357601651653741
Rødstrupe 389071561634053
Nattergal 5202254
Blåstrupe 4150104104519
Rødstjert 34914519368
Buskskvett 299088307
Steinskvett 6131465
Svarttrost 18277971041931
Gråtrost 19802552772057
Måltrost 34702020367
Rødvingetrost 11142927561170
Myrsanger 5104455
Rørsanger 679055684
Gulsanger 4905554
Hauksanger 1601117
Møller 38201313395
Tornsanger 78211617799
Hagesanger 1272056561328
Munk 347402612613735
Bøksanger 390011391
Gransanger 86206767929
Løvsanger 799205915918583
Fuglekonge 1770036361806
Gråfluesnapper 343099352
Svarthvit fluesnapper 51105861116975807
Stjertmeis 16201515177
Løvmeis 27961117296
Granmeis 76904040809
Toppmeis 142033145
Svartmeis 9504637831033
Blåmeis 14201461725118615387
Kjøttmeis 20426457739119621622
Spettmeis 12331342551288
Trekryper 257099266
Tornskate 169044173
Nøtteskrike 8705592
Lavskrike 5601157
Skjære 28002121301
Kaie 2401125
Kråke 691201281
Ravn 740411
Stær 68968977766
Gråspurv 88302424907
Pilfink 214924881122261
Bokfink 219701431432340
Bjørkefink 145805665662024
Grønnfink 13893065565514548
Stillits 71909595814
Grønnsisik 54570233123317788
Tornirisk 112022114
Bergirisk 6801169
Brunsisik 1095088881183
Gråsisik 700101251257126
Polarsisik 6807775
Rosenfink 3403337
Dompap 160402642641868
Kjernebiter 10802323131
Gulspurv 1257016161273
Sivspurv 1876034341910
Hybrid 1401115
Andre arter 28430002843
 Sum1440822562905911621155703


Noen arter fortjener en liten omtale.
 
Havsulen hadde vært inne til rehabilitering og fikk en ring før den ble sluppet.
Sædgåsa er den som overvintret i Sandvika og Oslo vinteren 2011-12.
Kortnebbgåsa er den som har overvintret i Bispevika, av beboerne kalt Kurt, og i Sandvika vinteren 2012-12.
Musvåken hadde en litt lei start på høsten og fikk hjelp to ganger!
Polarmåka er ikke merket i OA, men i Arendal.
Svartehavsmåka derimot er merket i Middelalderparken som en av de tre individene som dukket opp i august.
De fleste polarsisikene er merket på Hjerkinn
Hybriden er en diger grågås x kanadagåssak. Ligner på den som har holdt seg i Bærumsskjærgården i flere år.
 
Grønnsisik troner suverent på toppen av antallslisten. Nesten dobbelt så mange som den normale vinneren, kjøttmeis. Drøyt 1600 av disse har vært en eller flere ganger gjennom fingrene til Tommy. De aller fleste i hagen på Sofiemyr. Samme sted har det meste av bjørkefinken vært innom. Det vil seg for de som står på!
 
I mangel av bilde av invasjonssisik, har jeg rappet et på nett av invasjonsmeis.
 
 
Nok en gang takk til Inger Johanne, Johnny og Falsterbo FS for bilder. Dette hadde vært blast uten!   
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar