onsdag 23. september 2009

3 nye dager på Fornebu


Denne gangen ble det 3 dager med ringmerking: 19-21/9.
Første dagen var det NOF-ringmerkingstur med Johnny som sjef. Ca. 12 personer var til stede totalt. Ringmerkingsassistenter var Mark Thomson (merking) og Morten Hage (plukke fugl). 35 fugler ble merket, mest jernspurv, pluss 6 meisekontroller - den eldste en spettmeis merket i 2005.
Dag 2 kom Mark med Torborg på slep (eller omvendt?) :) - Hun var veldig god å ha til hjelp med å gå rundene, da det ble en del fugl, og Mark fikk god tid til å merke fuglene. Vi fikk også besøk av to garvede ringmerkere med familie, bl.a. A. Gullberg. Det var nydelig fangstvær fram til regnet kom litt før kl.12., og 53 fugler fikk ring. Mest jernspurv nå også. 10 kontroller, den eldste en kjøttmeis merket i 2006.
Mandag kom Mark innom igjen og fikk merket de 6 fuglene vi fikk på første runde, før han dro på jobb. Været var ikke så bra for fuglefangst, men 33 ble merket, mest jernspurv igjen. Bare 3 kontroller. Også denne dagen fikk jeg besøk av en ringmerkingsveteran, direkte fra Mølen.

Resultat
Heipiplerke 2
Jernspurv 36
Rødstrupe 6
Svarttrost 6
Måltrost 1
Rørsanger 1
Hagesanger 1
Munk 22
Gransanger 13
Løvsanger 2
Blåmeis 15
Kjøttmeis 2
Spettmeis 1
Bokfink 1
Grønnfink 1
Gulspurv 2
Sivspurv 9
Sum121

Fotos: Mark Thomson

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar