lørdag 30. april 2011

Påske på Fornebu


Årets første merkinger på Fornebu ble til totalt 50 fugl. Av dem var det 23 grønnfinker på foringsplassen, men artigst var søndagens dvergspett og mandagens vendehals.

Dvergspetten gikk på lyd like etter at den hadde trommet på stolpen ved Lilløyplassen, mens vendehalsen nærmest flagret om ørene på en på lørdag, før det ble helt stille søndag, og plutselig lå det en i nettet før folk kom på ekskursjonen på mandag.
De fuglene som er registrert 24/4 i 2. kolonne er totalen for søndag (14) og mandag (5) i tillegg til vendehalsen.

Dessuten ble en kjøttmeis hann kontrollert, merket av undertegnede høsten 2005 som 2K+!

Påsken totalt
Vendehals 1
Dvergspett 1
Linerle 1
Rødstrupe 2
Rødvingetrost 1
Munk 2
Løvsanger 1
Blåmeis 3
Kjøttmeis 4
Spettmeis 1
Pilfink 2
Bokfink 7
Grønnfink 23
Sivspurv 1
Sum50

Ingen kommentarer: