lørdag 21. januar 2012

Måkeåret 2011 Gråmåke

Fare for langt innlegg! Dette er den vanskeligste arten å oppsummere. Her har vi på en måte alt og ingenting. De gjør ikke de helt store sprellene og de er så mange at lissom alt er normalt. Men vi bruker nå en del tid på dem likevel. De er de eneste som i noe særlig antall orker å tilbringe vinteren sammen med oss.


I 2011 merket vi totalt 206 gråmåker. 83 som pullus. I Oslo tre på Nakkholmen og tre på Bleikøya. (Det er ca 100 mindre enn forventet. Vi har hele veien gitt reven skylda. Tar vi en kikk i gruppas arkiver ser vi at det har vært merket mellom 90 og 120 gråmåker der de årene vi har vært utom.) Av disse seks har vi noe på fire! Nakkholmen-gjengen henger rundt i byen. En av dem dro først opp til Langvannet, for så å reise til Lillesand! Fra Bleikøya har vi bare hørt noe om en som ble funnet død i Middelalderparken tidlig i september.

I Bærum ble det merket 48 unger på Ytre Vassholmen, veldig som forventet etter erfaring fra hyppige besøk de siste 15 årene. På Alv fikk vi bare fatt i 25. Det var vel bare halvparten av det vi hadde håpet. En del var rett og slett så store at de fløy på sjøen fremfor å trykke. Allerede 28. juni! Denne gjengen har vi stor glede av, de dukker opp over hele den kystnære delen av OA. Vi har funn på 34 av disse 73 fuglene! Bare tre har blitt meldt fra sydligere strøk. En i Tønsberg, en i Porsgrunn og en i Hirtshals. Men det er sikkert flere, man må bare lete litt.
I Asker fikk gråmåkene liten fokus og bare fem ble merket. Først nå på nyåret fikk vi vite noem en av den. Den henger på brygga i Langesund.

Når vi ser på de gjenværende og det vi har merket av årsunger er de forbløffende kortreiste.
De beveger seg mellom et fåtall lokaliteter. Unntaket er J3844.

Her på Vaterland

Dette er en som har sjekket ut alle de viktigste postene i Oslo og Bærum!


J2817 er en av ungene fra Alv i 2009. Her oppmerksomt bedende ved utløpet av Engervannet i oktober. Når isen legger seg ser vi at deler av denne gjengen trekker inn til Bjørvika og Vaterland.

Av flygende fugl merket vi ytterligere 48 årsunger, 15 fugl fra 2010, 11 fra 2009 og 26 eldre fugl. Det er også ettermontert fargering på 2 årsunger fra Østfold + en vi ikke har fått svar på enda. Noen av gruppas egne fra tidligere år har det også blitt. Ikke overraskende flest fra 2009. Den eldste ble merket som pullus på Ytre Vassholmen i 2000.

I februar tok Morten inn en raring i sin andre vinter.


Dette ser skrekkelig upraktisk ut og vi levnet henne få sjanser. Men sykdommen eller hva det nå var må ha gitt seg og hun overlevde den kalde, lange vinteren. Som alle andre yngre fugler var hun ikke å se i hele sommer, men i begynnelsen av desember sto plutselig J2902 på samme sted som hun ble merket.


Nå uten spovenebbet!


Vi har også fått noe besøk utenfra. Det har såvidt vært innom en årsunge fra Tvedestrand og en 2010 fugl fra Mandal. I desember dukket det opp en 2008 fugl fra Lista. Alle disse er vel ute og reker i en tidlig fase av livet.
Det er merkeligligere med J2008. Merket som pullus i Mandal i 1990. Fikk fargering der på forsommeren 2010 og nå sett de to siste vintrene i Sandvika! Litt mystisk strategi og den er ikke sett i Mandal sist sommer.

Den eneste gråmåka som er sett her i byen siste år med utenlandsk fargeringe er CU83.


Merket i Finland og sett i Norge flere ganger tidligere, men da gjerne i Østfold. Den ble bare noen få dager ved Østensjøvannet og ingen andre enn John Sandøy rakk å se den.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar