mandag 15. juni 2009

Dvergfluesnapper

Sørkedalen i Oslo har gjennom årenes løp vist seg å være sikreste området for syngende dvergfluesnapper om våren i Norge. De fleste funnene er på Brenna i Sørkedalen, men er også blitt observert på Sinober og andre steder i dalen.

I år har det vært to dvergfluesnappere i Oslo. En på Røtvedt øst i Oslo, og en som dukket opp mellom Ringerike gård og Hadeland i Sørkedalen tirsdag 12 juni. En ble også hørt en dag ved Øverland i Bærum.

En av grunnene til at Sørkedalen utpeker seg som et fint dvergfluesnapper området er nok ikke bare pga biotopen. Universitetet i Oslo med Tore Slagsvold i spissen har i en årrekke hatt sine studie områder her, med flere store kasse felt. Med all tiden Tore har brukt i felt og med god kunnskap om fuglesang, er det han som har oppdaget de fleste.

Tirsdag mente han at han hadde hørt en dvergfluesnapper fra bilen når han kjørte forbi dette området. Han ringte meg, og jeg dro opp for å sjekke. Og ganske riktig, der satt en 2K dvergfluesnapper og sang ivrig. Biotopen var typisk, en slags sump skog med fuktig bunn terreng og blanding av gran og høye løvtrær.

Fuglen kunne bestemmes til alderen 2K fordi den ikke hadde fått rød strupe enda. Sangen er umisskjennelig, men denne hadde en litt spinklere sang enn de forrige vi har hørt i Sørkedalen. Mellom sangen kom den hele tiden med lokkelyder, en tynn, kort nesten gråfluesnapper liknende lyd.

De fleste av dvergfluesnapperne i Sørkedalen har vært 3K+ fugler. Vi har derfor hatt misstanke om at det kan være fugler som kommer tilbake til samme området, men de fleste har ikke reagert på lyd og har derfor vært vanskelig å fange, i tillegg til at de stort sett holder seg veldig høyt oppe.

Bare en dvergfluesnapper har fått ring i Sørkedalen tidligere. En 3K+ hann merket på midten av 90-tallet av Jørn R. Gustad. Thor-Erik Thorsnes og jeg dro opp lørdag 13 juni for å prøve å fange årets individ. Et nett ble raskt satt opp og lyd satt på. Ca. 5 minutter etter i 07:00 tiden hang fuglen i nettet og fikk ring. Ikke lenge etter løslatelse fortsatte den å synge på samme sted resten av dagen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar