mandag 24. mai 2010

Sjekk av "fossekall"-kasse ved hytta i Sør-Odal
I fjor fikk et linerlepar fram to kull i denne kassen, som er festet oppunder en liten bro. Ved en rask sjekk en kveld i pinsen, skimtet vi et stort reir og en lang hale i det dunkle lyset under brua. Vi konkluderte med at linerla var på plass i år også. Neste kveld tok jeg med kamera og tok noen blitsbilder. Da jeg fikk tittet på bildene, så jeg at "linerla" var veldig gul i rompa. Vi har ikke sett vintererle langs denne bekken før. Håper på at merking kan være aktuelt om 14 dager.

1 kommentar: