onsdag 8. juni 2011

Langhelg på fjellet

Endelig klarte jeg å komme meg opp på fjellet en langhelg. De første dagene blåste det kuling mye av tiden, noe som gjorde nettfangst vrient. Det ble en god anledning til mer forberedende aktiviteter. Som å lakke de nye lange nettstengene og å drenere og planere nettgatene. Vanligvis står jo nettet i veien. Det gjenstår bare litt jord og gressfrø på toppen så blir det riktig så pent. Neste år kan jeg forhåpentligvis merke fugler i tøflene.

Den lokale rødstjerthannen

Trekket er i praksis over og fangsten besto følgelig av lokale hanner og frøspisere som etterhvert fant solsikkefrøene jeg la ut. Grønnfinkene hadde store og ganske selvstendige unger. Noen av disse fikk ring. De voksne ville ikke la seg fange, men jeg kunne se at de fleste hadde ring fra før. Det var det forsåvidt mange andre som hadde også. Syv fugler fordelt på syv ulike arter ble kontrollert. De ble merket samme sted i 2010 og 2009.

Gråbrun svarthvit fluesnapperhann

Rødstjerten ser ut til å hekke i samme kasse på uthusveggen som i fjor. Da ble begge de voksne og ungene merket. I årets par er hunnen umerket. Må nok gjøre noe med det i juli. Et annet rødstjertpar holder også til i nabolaget. Ihvertfall nær nok til at det stadig blir nabokrangel. Legg til noen single hanner som stadig stikker innom så blir det leven. De to svarthvit fluesnapperparene lever tilsynelatende mer harmonisk sammen. Det hjelper kanskje at den ene hannen er av gråbrun type?

En blåstrupe i solnedgang hører med

Rovfugl var det litt mindre av enn jeg hadde forventet. Smågnagerbestanden skulle vært stor, men jeg så bare ett levende lemen på turen, samt noen døde. Rundt hytta var det mye fjellmarkmus, men det var lite å se ellers. Og det var noe mer røyskatt enn normalt. Vi får håpe det ikke har brutt helt sammen så det blir noen rovisunger og merke til sommeren.

Den nydrenerte delen av nettgaten

Merket Hjerkinn 02. - 05. juni 
Blåstrupe 4
Rødstjert 2
Løvsanger 4
Svarthvit fluesnapper 3
Pilfink 2
Bjørkefink 3
Grønnfink 5
Brunsisik 1
Gråsisik 3
Dompap 1
Sivspurv 1
Sum31

Kontroller
Rødstjert 1
Løvsanger 1
Svarthvit fluesnapper 1
Kjøttmeis 1
Bokfink 1
Brunsisik 1
Gråsisik 1
Sum7

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar