mandag 5. april 2010

Fornebu i påskehelga

Avslutninga av påsken var ikke den aller beste, men noen fugler ble det merket lørdag (18) og søndag (20). Noe av forskjellen mellom Øyeren og Fornebu kan jo være snømengden. På barmark ved sistnevnte sted har fuglene mye mer valg mellom mat og spisesteder.
Tar her med to bilder: av den største og av den med mest farger, begge fanget på lørdag


På mandag ble det veldig lite fugl, bare 3, men mye folk i forbindelse med den klassiske 2.dags-ekskursjonen gjorde ikke forholdene ideelle. Alle dagene ble det 50% hver av merkinger og kontroller.
Totalen på 41 ble fordelt slik: Grønnfink 12, Grønnsisik 8, Kjøttmeis 7, Blåmeis 3, Rødstrupe 2, Pilfink 2, Jernspurv 2, og en hver av Ringdue, Stillits, Bjørkefink, Bokfink og Sivspurv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar