lørdag 3. april 2010

Påskefjellet


Å merke fugler på fjellet i påsken kan vel i beste fall karakteriseres som ustabilt. Alt fra kuling og tett snødrev til sol og noen plussgrader. Etter at jeg fikk lagt ut litt solsikkefrø, dukket det opp litt fugl. Til og med noen lokale sjeldenheter som svarttrost og pilfink. Det er første gang jeg har registrert dem her.

Ellers fikk jeg besøk av jaktfalk og dvergspett uten at de gikk i nettet. Gulspurv og stær er også litt uvanlig her. I noen korte perioder fikk jeg fanget litt fugl. Utenom svarttrosten var det "de vanlige". En grønnfink hadde jeg merket i august 2008 og kontrollert i juli 2009 før den ble fanget for tredje gang.


På vei hjem stoppet jeg i Gjøvik. På parkeringsplassen ved Hunnselva går det et par hundre ringløse stokkender. De hadde bare litt lyst på brød og holdt altfor god avstand fra min lange arm.

Påsken 2010
Svarttrost 2
Granmeis 5
Blåmeis 1
Kjøttmeis 16
Bokfink 1
Grønnfink 10
Gråsisik 9
Sum44

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar