mandag 17. september 2012

Storøyastunt 2012

Helgen 8-9. september kjørte Ringmerkingsgruppa det nå nærmest tradisjonelle fangststuntet på Storøya. De ivrigste stilte fredag etter arbeidstid og fikk opp fire nettoppsett. Mer rakk vi dessverre ikke før mørten kom.

Begge morgener åpnet vi nettene ved 6 tiden og gav oss når vi ble lei av 0 runder ved 12 tiden. Været var tidvis ideelt med lite vind og lett skydekke. Men med litt lite fugl på farten ble fangsten noe tynnere enn vi kunne ønsket. Lørdag var for eksempel blåmeis den arten vi fanget flest av.

God tid til å lese alle de små lappene i læreboken!


Litt lite fart gav derimot god mulighet til og sett opp et par nett til. Det gav seg fort utslag i fint med jernspurv og litt forskjellig rusk ute i brakkmarken.

Vi var en uke tidligere ute enn i fjor og på lørdagen klarte vi fem arter Sylvia!

Hauksanger på 4. året der ute.

 


Når vi sammenligner med tallene fra de tidligere årene er det mest påfallene at vi bare fanget 4 sivspurv. Alle på lyd i takrøret. Tidligere har vi hatt over 40 fordelt på alle steder det finnes frø. Sisiker og grønnfink er også helt fraværende i listen, men to tornirisk var kjærkomment. Ny art i hånden for flere.

I mangel av bilde av denne får vi bruke en stillits.

Men så dukket det opp et bilde like vel!

Det var også veldig lite trost og piplerker i terrenget. Like vel fikk vi noen av sistnevnte i nettet.
Søndagen holdt Johnny nettene på Lilløyplassen også. Det var NOF tur og fint og ha fugl i hånden til de fremmøtte.


Rødstjert var det morsomste i fangsten der.

Vi fikk skuffende nok ingen fremedkontroller. Vi måtte nøye oss med to meiser og en jernspurv fra i fjor og en bokfink fra Storøykilen i år.
Men et gjenfunn har kommet allerede. En rødstrupe ble merket lørdag og rakk så vidt over til Høvik før den ble tatt av katt på mandag. Herved oppfordres alle til å ha bedre kontroll på sine innførte predatorer.
Lykkeligere er nok en av fiskemåkene, for den fikk brød av John Sandøy ved Hovindammen 9 dager senere.Vi tar like godt med oversikten over alle tre årene:

Art201020112012Sum
Fiskemåke0134
Spurvehauk1001
Sanglerke1001
Linerle0101
Trepiplerke0033
Heipiplerke100313
Jernspurv452835108
Rødstrupe237737
Blåstrupe0112
Rødstjert1001
Buskskvett0011
Steinskvett1113
Svarttrost3115
Gråtrost0606
Måltrost47213
Rødvingetrost318122
Rørsanger94518
Hauksanger1113
Møller0022
Tornsanger2013
Hagesanger2114
Munk34382597
Gransanger62614
Løvsanger301114
Svartmeis2215
Blåmeis3392264
Kjøttmeis1222943
Nøtteskrike1001
Pilfink140014
Bokfink3137
Bjørkefink2305
Grønnfink185023
Stillits33713
Tornirisk0022
Grønnsisik1809
Gulspurv2002
Sivspurv4128473
Sum281198158637
Ant art29242637

Dette er bare fugl fanget ute på Storøya. Tallene fra Lilløyplassen kommer i tillegg.

09.09.2012 - Lilløyplassen
Jernspurv 4
Rødstrupe 2
Rødstjert 1 (1K)
Munk 4
Hagesanger 1
Gransanger 2
Løvsanger 6
Blåmeis 4
Kjøttmeis 4

08.09.2012 - Lilløyplassen
Nøtteskrike 1 (1K)Takk til alle som møtte opp. Nok en gang kjempehyggelig!


En ekstra takk til Per, Johnny og Inger Johanne for bilder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar