mandag 20. september 2010

Gjenfunn på dvergfluesnapper

Det er vel de som har sittet og regnet på gjenfunnsprosenter her og der, og som regel er den deprimerende lav. Noen ganger går det likevel an å ha flaks. Som jeg skrev om på bloggen i juni i fjor, merket Thor-Erik og jeg en 2K dvergfluesnapper hann som satt og sang i Sørkedalen i Oslo i fjor:

http://oaring.blogspot.com/2009/06/dvergfluesnapper.html

Dette er faktisk den eneste dvergfluesnapper jeg noen gang har merket. Noe av poenget med å plukke inn dette individet var å finne ut om de syngende dvergfluesnapperne i Sørkedalen er fugler som kommer tilbake år etter år, da de fleste funn av syngende hanner i dette området har vært adulte (3K+) fugler. I vår var jeg flere turer i dette området uten å høre noen dvergfluesnapper. Men hvor hadde den tatt veien? Hadde den overlevd vinteren? Sjansen for å finne ut noe om dette var vel heller minimal.

I slutten av mai i vår leste jeg i dagboken til Ottenby Fuglestasjon i Sverige at de hadde fanget en adult dvergfluesnapper med norsk ring. Det merkes ikke mye dvergfluesnappere i Norge, men de som fanges er som oftest feilflydde fugler på vestlandet om høsten, som for eksempel på Utsira. Tanken streifet meg om at det hadde jo vært spennende om denne norske kontrollen kunne være fuglen fra Sørkedalen. Denne tanken ble fort glemt inntil nylig, da jeg plutselig fikk en melding fra Carsten om at min flaks antagelig var brukt opp… Fra Stavanger Museum hadde det ankommet et gjenfunnsbrev på Sørkedal-snapperen fra Ottenby!! Snakk om nåla i høystakken!

Merket:
H 142773
Dvergfluesnapper, 2K hann
Ringerike, Sørkedalen, Oslo, Norway
13 juni 2009

Kontrollert:
H 142773
Dvergfluesnapper, 3K+ hann
Ottenby, Öland, Sweden
21 mai 2010


View Dvergfluesnapper in a larger map

Hvor fuglen valgte å slå seg ned i vår vet vi ikke, men tidspunkt og sted den ble kontrollert tilsier kanskje at fuglen valgte et sted i de svenske skoger i vår, forhåpentligvis med større sjanser for å finne en partner enn det den hadde i Sørkedalen. Ingen syngende hanner ble rapportert fra Norge på artsobservasjoner i vår. Ottenby fuglestasjon forteller at de i vår fanget uvanlig mange voksne dvergfluesnappere på stasjonen, både hunner og hanner. Hele syv av de ti dvergfluesnapperne de merket på stasjonen i vår var adulte.

Dvergfluesnapperen slik den så ut da den ble kontrollert på Ottenby 21 mai. Foto: Ottenby Fågelstation

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar