onsdag 15. september 2010

Svaneblogg

Jeg har lenge truet med å komme med en liten oppsummering av hvordan det har gått med noen av alle de svanene vi har merket. Sist vinter var som de flest husker rimelig kjølig. De voksne svanene virker det som har klart seg rimelig greit, ungfuglene derimot hadde det tøft. Et helt tydelig mønster er at de holdt stand gjennom den kaldeste perioden i januar og februar, men når reservene var oppbrukt og isen fremdeles lå i mars var det slutt. En annen mulig het er jo at de har ligget døde en stund og ikke blitt funnet før folk igjen orket å være utendørs.

108705 ble merket i Storøykilen i november 2009 og funnet død, langt fra fersk, langs strandpromenaden i Moss 4. april 2010. Kanskje ikke så overraskende, ved merking virker den ganske alene, ikke som en del av noen familiegruppe.

115777 ble merket innerst i Bunnefjorden i september 2009 og funnet død, ganske fersk, på Steilene 10. mars 2010.

115780 ble merket innerst i Bunnefjorden i november 2009, men fra et annet kull enn fuglen over. Ble funnet død ved jernbanelinjen i Sandvika 15. april 2010. I gjenfunnsbrevet står det; ”Fuglen har dødd av kjørestrøm fra jernbanens høyspentanlegg eller påkjørt av tog. Lå død i snøsmeltinga."
Et søsken av denne ble lest av ved boblebrygga i Sandvikselven i begynnelsen av mars.

115704 passer det å ta med her selv om det ikke er et vinterfunn. Ble merket ved Engervannets utløp i august 2008. Ble funnet død under den samme høyspentledningen 24. juni 2010. Farlig sted.


115704 er en av de grå, bilde er tatt 22. januar 2009.

(For å komplisere denne historien kan jeg føye til at det er grunn til å anta at hunnen i dette paret har falt fra. Hannen har nemlig slått seg sammen med en enke innerst i Bunnefjorden! Moren til 115780!)

I samme stilen følger 115785, merket i Drammesfjorden i desember, drept mot ledning ved Holmsbu litt lengre ut i fjorden 6. mars 2010.

UA00107 ble merket som en av ungene til det faste paret i Storøykilen i november 2008. Ble funnet død ved Tønsberg 28. mars 2010.

115782 er et eksempel på at våren holder andre farer enn næringsmangel. Denne ble merket som 1k nederst i Akeselven i november 2009. Ble funnet død i Blakstadbukta i Asker 23. mai 2010. Gjenfunnsbrevet sier ”død etter slåsskamp mellom to hannsvaner.” Om den ble jaget av sine egne foreldre eller rotet seg inn i territoriet til et hekkepar vites ikke.
Det vi derimot vet er at 108363 var til stede i Akerselven ved merkingen og kan godt være faren. Han har hatt tilhold på Bjørkøyskjær like utenfor Blakstad. Har også blitt lest av to ganger inne i Vollen. Senest i mars 2010. På ham har vi også fått et gjenfunnsbrev, datert 9. juni 2010. Kommentaren der lyder; ”Fuglen var skadet etter slåsskamp med annen svane og gikk til angrep på andre fugler og mennesker. Ble derfor avlivet.”
Sterk historie selv om vi ikke kjenner alle detaljene. (Det kan jo tenkes å være en tredje fugl involvert i dette. For eksempel han som regjerer Arnestaddammene like ved. Tøff type på drøye 14 kg. Han skal vi nok få høre mer om.)


Mye hyggeligere er det at 115725, som ble merket som pullus i Smestaddammen i september 2009, ble lest av i levende live på Teaterbrygga i Fredrikstad 3. april 2010!

Den eneste voksne fuglen vi fikk noe som helst på er stakkaren som tasset rundt på Ring 3 i oktober 2009. Ble funnet nylig død i båthavna på Snekkestad ved Holmestrand 29. mars 2010.

Oppsummert er det litt bevegelse å spore, men ikke over så store avstander at jeg så noe poeng i å lage et kart ut av det.


Vi har de siste årene merket en fin slump knoppsvaner i Aust Agder også. Der er bildet litt annerledes. Delvis fordi vi har merket lite årsunger og litt fordi de er noe villigere til å løfte på rompa og reise til syden. Ikke så langt, men det må da være litt jobb nok å flytte 8-10 kg kropp 16-17 mil over åpent hav til Danmark? Vi fikk to avlesninger derfra. En fra Århus og en fra Nibe. Jeg har i tillegg kontrollert en dansk ring fra samme lokalitet i Århus i Arendal nå i sommer. Han har fått fargering så det blir spennende å følge med på hvor hen velger å overvinter de neste årene.
Bare en, en voksen hunn, fikk vi melding om at ikke hadde klart vinteren. Funnet død mindre enn 2 km fra merkeplassen.Så langt har syv unger fått ring i år. De største også fargering. Fortsettelsen blir garantert like spennende!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar